Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Skúšky rozhodcov 2017

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 07.08.2017, 08:19:10

Vážení členovia SZTŠ, budúci rozhodcovia,

 

vzdelávací úsek SZTŠ plánuje uskutočniť skúšky rozhodcov dňa 15.9.2017.

Viac informácií ohľadom skúšok nájdete v sekcií Vzdelávací úsek, Vzdelávanie, časť Vzdelávanie rozhodcov.


Konkurz na usporiadanie rozhodcovských skúšok

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 07.08.2017, 07:50:36

Vzdelávací úsek Slovenského zväzu tanečného športu vypisuje konkurz na usporiadanie rozhodcovských skúšok 2017

Termin:15.9.2017

Podmienky:

- dostatočné veľká klimatizovaná miestnosť pre cca 10 osôb

- miestnosť pre skúšajúcich s tlačiarňou a pc

- stoly a stoličky ( pre skúšaných a skúšajúcich)

- možnosť občerstvenia vítaná ( káva, nealko,...)

Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s nápisom ,,Konkurz na rozhodcovské skúšky“ na adresu SZTŠ do 5.9.2017

                                                                                Mgr. Matej Chren, PhD.

                                                                                                               Vedúci  VÚ SZTŠ


Štúdium trénerov 2017

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 24.07.2017, 14:51:09

Vážení členovia SZTŠ, budúci tréneri,

vzdelávací úsek SZTŠ plánuje otvoriť vzdelávanie trénerov v nasledovných stupňoch:

  1. štúdium trénerov tanečného športu 1. kvalifikačného stupňa,
  2. štúdium trénerov tanečného športu 2. kvalifikačného stupňa,
  3. štúdium trénerov tanečného športu 3. kvalifikačného stupňa.

Viac informácií ohľadom štúdia trénerov a informácie o doškoľovacom seminári nájdete v sekcií Vzdelávací úsek, Vzdelávanie, časť Vzdelávanie trénerov.


Konkurz MSR a SLP 2018

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 20.07.2017, 09:52:33

Podmienky sú voči predošlým rokom zmenené v 2 bodoch.

Na MSR sú ceny od organizátora dobrovoľné, sám si určuje druh i výšku. Účasť na MSR je pre páry honor a pre organizátora veľmi vysoký náklad. 

Naopak, na SLP je pre Dospelých predpísaná minimálna výška finančných cien. Organizátor môže ponúknuť vyššie finančné ceny a vecné ceny. 

V oboch prípadoch môže otázka výšky cien pre páry rozhodnúť o víťazovi konkurzu.

Bola pridaná aj podmienka ohľadom PR súťaže.

Konkurzné podmienky MSR 2018    Konkurzné podmienky SLP 2018


Nové informácie pre rozhodcov

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 20.07.2017, 09:34:09

Vážení rozhodcovia,

pri kontrole plnenia licenčných podmienok rozhodcov Vám iste neunikla skutočnosť, že oproti minulým rokom výrazne poklesol počet rozhodcov zaradených do najvyššej rozhodcovskej kategórie (príloha: Nový zoznam plnenia licenčných podmienok rozhodcov 2018 v časti VÚ, sekcia vzdelávanie rozhodcov). Nakoľko sa jedná o záležitosť veľmi citlivú, považujem za vhodné a potrebné vyjadriť sa k tejto téme z pozície vedúceho VÚ do ktorého kompetencie táto oblasť spadá.

Čítaj viac...