Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Informácie pre záujemcov o trénerské vzdelávanie

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 20.01.2019, 14:05:50

Vážení členovia SZTŠ, budúci tréneri,

vzdelávací úsek SZTŠ plánuje otvoriť v roku 2019 vzdelávanie trénerov v nasledovných stupňoch:

  1. štúdium trénerov tanečného športu 1. kvalifikačného stupňa,
  2. štúdium trénerov tanečného športu 2. kvalifikačného stupňa.

Z tohto dôvodu potrebujeme vedieť predbežný záujem o jednotlivé trénerské kvalifikačné stupne v tanečnom športe, akrobatickom rokenrole a tancoch IDO. Bližšie informácie v nasledujúcom dokumente.

 


Nové rebríčky WDSF

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 07.01.2019, 17:24:49

Športová komisia WDSF v tomto roku zavádza nové svetové rebríčky pre kategórie Senior III LAT a Under 21 STT, LAT, ako uznanie výkonnosti párov uvedených kategórií.

Výsledky sa budú počítať zo 4 najlepších súťaží v uvedených kategóriách v roku 2019.

Týmto krokom sa vytvárajú možnosti aj ďalším našim párom získať popredné umiestnenia vo svetových rebríčkoch, čo im zabezpečí finančnú odmenu, i zvýhodnenia na súťažaich SLP a MSR v roku 2020.


Kontaktné osoby Bilanx Slovakia s.r.o.

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 06.01.2019, 12:50:34

Po ukončení spolupráce s ekonomickou firmou Gali production s.r.o., na žiadosť p. Galajdovej, prebrala celú ekonomickú agendu, po schválení radou SZTŠ firma Bilanx Slovakia s.r.o., ktorá sídli v Bratislave.

 

S ukončením spolupráce s p. Galajdovou požiadal o uvoľnenie z funfcie aj bývalý hospodár p. Vidašič.

 

p. Vidašičovi ako aj p. Galajdovej ďakujeme za spoluprácu.

 

Kontaktné osoby pre SZTŠ z novej firmy Bilanx Slovakia s.r.o.:

 

p. Dáša Guzmanová

- email: guzmanova@bilanx.sk

- mobil: 0903471006

- komunikácia: Utorok - Štvrtok 9:00-16:00

 

p. Zuzana Kirschnerová

- email: kirschnerova@bilanx.sk

- mobil: 0903256474

- komunikácia: Pondelok - Štvrtok 9:00-16:00

 

Zároveň sa spravedlňujeme členskej základni za prípadné nezrovnalosti, ktoré mohli vzniknúť v období preberania agendy.


Zmeny SP sekcia tanečného športu

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 31.12.2018, 23:54:08

Od 1.1.2019 platí novelizovaný Súťažný poriadok pre sekciu tanečného športu. Zmeny sú predovšetkým podľa Súťažného poriadku WDSF.  Nájdete ich vyznačené farebne. 

 

Súťažný poriadok SZTŠ - sekcia tanečného športu


Členské a licenčné 2019

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 12.12.2018, 23:01:33

Pre rok 2019 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2019 je potrebné uhradiť do 15.1.2019). Člen SZTŠ evidovaný v registrovanom TK hradí zápisný aj ročný členský poplatok výlučne cez svoj materský TK. Členovia bez klubovej príslušnosti hradia poplatok individuálne. Rozhodcovia hradia všetky členské aj licenčné poplatky výlučne individuálne do 15.1. daného kalendárneho roka.

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekcii párového tanečného športu a členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3.  Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii párového tanečného športu okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO vykonávajú ostatné platby na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2018 platia do 31.1.2019)
 
6.   Výška poplatkov je nasledovná:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen
      členský poplatok klubu - 35 €
      SZTŠ licencia ŠTT - 18 €/pár, licencia LAT - 18 €/pár
      R&R a IDO licencia - 3 €/člen
      SZTŠ - licencie rozhodca, funkcionár - 35 €
      WDSF - informácia o platbách
      

Do 15.12.2018 zašlem všetkým vedúcim klubov na klubové mailové adresy zoznam členského pre rok 2019.

V prípade nedoručenia ma kontaktujte.Encyklopédia súťažného tanca v predaji

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 06.09.2018, 12:13:19

Dlho očakávanú Encyklopédiu súťaženého tanca na Slovensku 1959-2017 si už môžete zakúpiť.

Pri osobnom odbere na sekretariáte zväzu je cena 40€, pri zaslaní kuriérom na adresu je cena 45€. Zvýšená cena obsahuje obal a poplatok za doručenie. Kuriérovi už nič neplatíte, len prevezmete knihu. Knihu nie je možné vyplatiť v hotovosti na sekretariáte.

Postup:

Na zväzový účet  uhraďte uvedenú cenu s variabilným symbolom VS 754. Potvrdenie o platbe (s dátumom úhrady, príslušnou sumou, správnym VS, s číslom účtu platiteľa a SZTŠ) a údaje o adresátovi pošlite mailom na sekretariát zväzu. Potvrdenie o platbe musí byť po úhrade, nestačí len zadaný prevodný príkaz a musí byť čitateľné. V prípade doručenia kuriérom adresáta uvádzajte v priloženej tabuľke. Kuriér vás bude kontaktovať na zadanom čísle. Kniha sa bude kuriérom distribuovať dávkovo, približne 3-4 krát do mesiaca podľa počtu objednávok, takže nebuďte netrpezliví. V jednom zozname môžete uviesť aj viacero adresátov (napr. viacerých členov klubu). V prípade, že objednávate viacero kníh na jednu adresu (napr. klubovú), nezabudnite uviesť v tabuľke počet kusov pri jednotlivých adresátoch. Počet objednaných kníh a uhradená suma musia sedieť. V prípade rozdielu nebude zaslaná kniha nikomu. Pri osobnom odbere nemusíte vypĺňať tabuľku, stačí v maily uviesť meno osoby, ktorá si knihu vyzdvihne počas úradných hodín. O osobnom odbere vás bude informovať sekretariát spätným mailom. V prípade, že nedodržíte uvedené inštrukcie, nečudujte sa, ak knihu nedostanete. 

objednavka na knihu - tabulka s adresou

Prajem vám príjemné objavovanie našej histórie a potešenie z pekných fotografií.Ochrana osobných údajov (GDPR)

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 02.07.2018, 18:41:38

Upozorňujeme kluby, členov SZTŠ, aby venovali pozornosť  Nariadeniu európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 platné od 25.5.2018 a upravili si internú legislatívu a postupy tak, aby zodpovedali aktuálne platnej legislatíve v oblasti ochrany osobných údajov. 


Nový Kvalifikačný poriadok

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 31.10.2017, 10:20:14

Važení členovia, 

Dovoľujeme si informovať vás o novom Kvalifikačnom poriadku, ktorý nadubúda platnosť od 1.11.2017. 

Nový KP