Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Doškoľovací seminár 2018

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 22.02.2018, 17:00:15

Vážení členovia SZTŠ, tréneri,

vzdelávací úsek chce aj v roku 2018 organizovať doškoľovací seminár pre trénerov, ktorí ukončili svoje štúdium v rokoch 2008-2015. Tréneri ktorí sa nezúčastnili seminára v roku 2017 majú možnosť si túto účasť splniť v termíne 6.4.2018 v Bratislave.

Prosíme Vás o zaslanie predbežnej informácie o účasti mailom do 4.3.2018 na adresu milan_spanik@tskmm.sk

Ďakujeme.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Zmena MSR LAT Seniori

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 22.02.2018, 16:08:27

Na návrh skupiny seniorských párov meníme propozície MSR LAT. Kategória Seniori I bude samostatne, kategória Seniori II bude spojená so Seniormi III. Podľa aktuálneho počtu prihlásených párov obe súťaže budú dvojkolové a majstrovské.

Z technických dôvodov sa musia páry prihlásiť znova a to do nasledovných súťaží :

Seniori I LAT

Seniori II+III LAT

Verím, že takto bude nový model majstrovstiev viac vyhovovať seniorským párom.


OZNAM

Napísal: Daniela Bírová, 19.02.2018, 12:44:48

Sekretariát SZTŠ bude dňa 22.2.2018 /štvrtok/ zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Výborný výsledok na ME ŠTT

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 18.02.2018, 17:04:52

Matteo CICCHITTI – Simona BRECÍKOVÁ z TK DUKLA Trenčín dosiahli výborný výsledok na Majstrovstvách Európy ŠTT, ktoré sa konali 17.2.2018 v Kodani (Dánsko). Vybojovali štvrťfinálové 18. miesto zo 61 párov.

Srdečne blahoželáme!


Skorší termín prihlášok

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 18.02.2018, 17:04:26

Upozorňujem na skorší termín prihlášok (nie streda pred súťažou).

Súťaže, ktoré majú bulletin, ako MSR, súťaže WDSF a niektoré pohárovky, majú zvyčajne aj skorší termín uzávierky prihlášok.

Pozor pri nasledovných súťažiach:

23.2.2018 MSR LAT     termín súťaže 3.3.

16.3.2018 MSR ŠTT       termín súťaže 24.3.Členské a licenčné 2018

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 21.12.2017, 15:28:53

Pre rok 2018 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2018 je potrebné uhradiť do 15.1.2018)

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekcii párového tanečného športu a členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3.  Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii párového tanečného športu okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO vykonávajú ostatné platby na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2017 platia do 31.1.2018)
 
6.   Výška poplatkov je nasledovná:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen
      členský poplatok klubu - 35 €
      SZTŠ licencia ŠTT - 18 €/pár, licencia LAT - 18 €/pár
      R&R a IDO licencia - 3 €/člen
      SZTŠ - licencie rozhodca, funkcionár - 35 €
      WDSF - informácia o platbách
      

Do 30.11.2017 zašlem všetkým vedúcim klubov na klubové mailové adresy zoznam členského pre rok 2018.

V prípade nedoručenia ma kontaktujte.Nový Kvalifikačný poriadok

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 31.10.2017, 10:20:14

Važení členovia, 

Dovoľujeme si informovať vás o novom Kvalifikačnom poriadku, ktorý nadubúda platnosť od 1.11.2017. 

Nový KP

 


Nové elektronické karty WDSF

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 25.10.2017, 12:53:17

Od 1.10.2017 je spustený nový systém registrácie identifikačných kariet WDSF. Celá komunikácia je elektronická vrátane platieb.

Informácia je zverejnená na stránke WDSF: 

http://www.worlddancesport.org/News/WDSF/New_e-Card_II-2495

Link na elektronickú kartu:

https://ecards.worlddancesport.org

Tento postup je platný len pre nové žiadosti od 1.10.2017, už podané žiadosti do 1.10.2017 budú vybavené starým spôsobom (plastová karta). 

Doterajšie plastové karty mali platnosť 5 rokov, prvé boli vydané v roku 2012. V priebehu roku 2017 členovia, ktorým končí platnosť karty dostali výzvu mailom od WDSF s postupom na obnovenie platnosti karty.

Ak niekomu mail od WDSF nedošiel (závisí aj od mailovej adresy uvedenej v pôvodnom formulári) a končí mu platnosť karty, nech sa obráti mailom na adresu evidencny@szts.sk a bude mu zaslaný link na obnovenie karty už v novom elektronickom systéme.