Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Zoznam kandidátov VZ2021 - aktualizácia

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 23.06.2021, 06:01:29

Vážení členovia,

po kontrole formálnych náležitostí kandidátiek členov SZTŠ vám prinášame kompletný zoznam kandidátov vo voľbách, ktoré sa budú konať na VZ 2021, dňa 26.6.2021 v Bratislave.

 

ZOZNAM KANDIDÁTOV

 

Ing. Tomáš Surovec

vedúci volebnej komisie


WDSF Standard and Latin Athlete Congress

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 22.06.2021, 17:28:03

Dear Athlete/ Official,
 
On behalf of the WDSF Academy, I warmly welcome you to attend the first online "WDSF Standard and Latin Athlete Congress" on the 23rd and 25th June 2021. The WDSF Athlete Congress is one of WDSF Academy's initiatives to provide free online educational resources to athletes during this difficult time of the pandemic.
 
Vážený športovci / funkcionári,
 
V mene Akadémie WDSF vás srdečne pozývame zúčastniť sa na prvom online „Kongrese pre športovcov v štandardných a latinskoamerických tancoch“ 23. a 25. júna 2021. Kongres športovcov WDSF je jednou z iniciatív Akadémie WDSF zameraných na poskytovanie bezplatných online vzdelávacích zdrojov športovcom počas tejto zložitej doby pandémie.

 

Čítaj viac...


Kandidáti PREZÍDIUM a KOMISIE SZTŠ

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 22.06.2021, 09:55:05

Milí členovia,

 

keďže do rady SZTŠ a komisií SZTŠ kandidujú členovia z rôznych sekcií SZTŠ, prinášame vám bližšie informácie o kandidátoch.

Ing. Tomáš Surovec

predseda VK

 


Otázky na ekonomickú sekciu počas VZ SZTŠ 2021

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 22.06.2021, 07:58:59

Vážená členská základňa,
zo zdravotných dôvodov sa Valného zhromaždenia SZTŠ dňa 26.6.2021 nebude môcť zúčastniť konateľka spoločnosti Bilanx s.r.o., D.Guzmanová. Spoločnosť Bilanx deleguje zástupcu.

Prosíme vás prípadné otázky na ekonomickú sekciu zaslať v predstihu, najneskôr však do 24.6.2021 do 23:00 hod. na e-mailovú adresu  szts@szts.sk.

 

Ďakujeme


Vylosovaní TOP rozhodcovia SLP 2021

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 17.06.2021, 09:58:32

V tabuľke sú vylosovaní a organizátorom SLP potvrdení TOP rozhodcovia.

Vylosovani TOP rozhodcovia na SLP 2021


Skúšky rozhodcov

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 09.06.2021, 11:26:29

Vážení členovia SZTŠ, rozhodcovia,

informácie ohľadom skúšok rozhodcov (sekcia tanečného športu) nájdete v nasledovnom dokumente:

Pozvánka na skúšky rozhodcov 2021

 

Dôležité: 

Podmienka kvalifikačného poriadku o minimálnom počte rozhodovaných súťaží pre zvýšenie si rozhodcovskej triedy na skúškach rozhodcov 2021 sa na základe rozhodnutia vzdelávacieho úseku sekcie tanečného športu v roku 2021 ruší z dôvodu pandémie Covid-19 a následného nekonania sa súťaží.


Vstup na súťaže

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 09.06.2021, 10:28:13

Vstup na súťaže sa riadi podľa covid automatu pre šport covidsemafor.sportcenter.sk, ktorý je aktualizovaný spravidla v pondelok na príslušný týždeň.  

Podmienky pre organizátora sleduje a zabezpečuje organizátor (počet divákov, technické zabezpečenie, počet súťažiacich).

Podmienky vstupu, ktoré platia pre divákov aj súťažiacich, budeme v júni zverejňovať. Predpokladáme, že sa nebudú odlišovať - okresy budú v žltej, alebo oranžovej farbe. 

Aktuálne pre súťaže v Žiline 12.-13.6. platí :

organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19   nie starším ako 24 hodín.

 

Negatívny výsledok antigénového testu je možné nahradiť potvrdením o nasledovných skutočnostiach:

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer, Moderna)  a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

e) ide o osobu do 10 rokov veku.

Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami. Športovci počas výkonu športu majú výnimku (roztancovanie, súťaž, vyhlásenie výsledkov).

Upozorňujeme, že sa súťaž nekoná v športovej hale, ale na ZŠ, Karpatská 11.


Návod k voľbám 2021

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 06.06.2021, 13:10:20

Vážení členovia SZTŠ,

 

K pripravovaným voľbám, ktoré sa budú konať dňa 26.6.2021 na VZ SZTŠ 2021 v Bratislave, sme pre vás pripravili zjednodušený návod s dôležitými informáciami pre kandidátov na jednotlivé pozície v SZTŠ.

 

Pripomíname, že kandidátky musia byť doručené aj so všetkými prílohami na zväz SZTŠ najneskôr 15 dní pred konaním VZ. 

 

NÁVOD k voľbám 2021

PRÍLOHY ku kandidátke


Ročenka SZTŠ 2020

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 04.06.2021, 14:21:13

Milí členovia a priatelia Slovenského zväzu tanečného športu,

redakcia časopisu Tanečný šport pre vás pripravila Ročenku tanečného športu 2020, ktorá už cestuje k vám do klubov a je dostupná aj verzia online.

Ročenka SZTŠ 2020

 

Vaša redakcia Tanečného športu


Zasadnutia najvyšších orgánov a voľby

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 26.05.2021, 00:03:40

Dňa 26.6.2021 v Univerzálnom dome tanca na Peknej ceste 2/A v Bratislave zasadnú najvyššie orgány sekcií a zväzu. Dopoludnia sú na programe Výročné konferencie všetkých sekcií a popoludní od 13:00 sa uskutoční Valné zhromaždenie SZTŠ vrátane volieb orgánov zväzu a sekcií.
Odkazy na pozvánky s programom a ďalšími informáciami nájdete nižšie.
 
Všetky dokumenty budú na adrese Legislatíva/VZ SZTŠ/VZ SZTŠ 2021Príslušnosť k sekcii je odlíšená skratkou na začiatku názvu prílohy.
 

 

Pozvánka na VZ SZTŠ     Pozvánka na VK sekcie TŠ

Pozvánka na VK sekcie IDO     Pozvánka na VK sekcie AR