Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Ochrana osobných údajov v SZTŠ

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 24.05.2018, 20:21:25

V súvislosti s novým nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR), ktoré je platné od 25. mája 2018, Vás chceme informovať o spôsobe spracovania osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov


Voľba Kontrolóra

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 14.05.2018, 23:40:06

Vážení členovia SZTŠ,

Na VZ2018, ktoré sa bude konať 13.6.2018, prebehne voľba na pozíciu Kontrolór. Kandidátky na túto pozíciu je možné podať písomne na adresu SZTŠ v zalepenej obálke najneskôr do 30.5.2018.


Vážení reprezentanti a ich kluby

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 16.05.2018, 08:39:57

Informácie o finančnej podpore tréningovej prípravy reprezentantov tanečného športu pre rok 2018 nájdete v liste Reprezentantom SR. Informácie a dokumenty boli zaslané mailom na kluby.

Informačný list reprezentantom SR - tanečný šport


Harmonogram - vzdelávanie trénerov 3.kvalifikačného stupňa

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 15.05.2018, 11:25:47

Vážení členovia SZTŠ, tréneri,

harmonogram špecializácie prvého termínu vzdelávania trénerov 3.kvalifikačného stupňa nájdete v prílohe:

Harmonogram 26.-27.5.2018

 


Valné zhromaždenie SZTŠ 2018

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 15.05.2018, 09:50:46

Pozývame delegátov na riadne Valné zhromaždenie SZTŠ 2018, ktoré je zvolané na stredu 13.6.2018 do Bratislavy. 

Viac v pozvánke


ME Univerzít v Košiciach

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 09.05.2018, 13:26:31

Upozorňujeme páry, že účasť na ME Univerzít v ŠTT a LAT, ktoré sa budú konať v Košiciach 9.6.2018 nepodlieha nominácií. Stačí sa prihlásiť mailom na sutazny@szts.sk.

Podmienky účasti:

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017.

Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia - rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. 

Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných tried.


Upozornenie Prezídia SZTŠ sekcie TŠ

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 09.04.2018, 09:47:19

Na základe neprimeraných reakcií niektorých členov SZTŠ a ich rodinných príslušníkov po medzinárodnej súťaži Brno Open 2018 (urážlivé statusy na adresu Tanečného športu na FB), ktoré hrubo prekročili etickú rovinu, Prezídium SZTŠ upozorňuje členskú základňu, že v budúcnosti bude takéto konanie prísne postihnuté v zmysle disciplinárneho poriadku SZTŠ!

 


Členské a licenčné 2018

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 21.12.2017, 15:28:53

Pre rok 2018 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2018 je potrebné uhradiť do 15.1.2018)

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekcii párového tanečného športu a členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3.  Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii párového tanečného športu okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO vykonávajú ostatné platby na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2017 platia do 31.1.2018)
 
6.   Výška poplatkov je nasledovná:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen
      členský poplatok klubu - 35 €
      SZTŠ licencia ŠTT - 18 €/pár, licencia LAT - 18 €/pár
      R&R a IDO licencia - 3 €/člen
      SZTŠ - licencie rozhodca, funkcionár - 35 €
      WDSF - informácia o platbách
      

Do 30.11.2017 zašlem všetkým vedúcim klubov na klubové mailové adresy zoznam členského pre rok 2018.

V prípade nedoručenia ma kontaktujte.Nový Kvalifikačný poriadok

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 31.10.2017, 10:20:14

Važení členovia, 

Dovoľujeme si informovať vás o novom Kvalifikačnom poriadku, ktorý nadubúda platnosť od 1.11.2017. 

Nový KP