Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Blahoželanie!

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 17.02.2020, 22:38:54

 

Uplynulý víkend oslávil Petr Horáček  - prezident SZTŠ, rozhodca, lektor, tréner a úspešný choreograf -   okrúhle jubileum.

Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a tvorivej energie.

 

 

 


Finalisti MS Senior I 10T

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 16.02.2020, 21:06:49

Na Majstrovstvách sveta Senior I 10 tancov, ktoré sa konali 15.2.2020 v Lyone (Francúzsko) dosiahli vynikajúci výsledok Pasquale MAIELLO - Iveta VARGOVÁ z TK ELLEGANCE Košice, ktorí si vybojovali finálové 4.miesto zo 35 párov.

Srdečne blahoželáme!

 


Vzdelávanie trénerov 1. kvalifikačného stupňa

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 16.02.2020, 13:12:34

Vážení členovia SZTŠ, budúci tréneri,

informácie ohľadom štúdia trénerov tanečného športu 1. kvalifikačného stupňa nájdete v nasledovných dokumentoch:

Prihláška

Podmienky vzdelávania trénerov 1. kvalifikačného stupňa

 


Výborné výsledky na MS ŠTT Senior I

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 10.02.2020, 08:37:20

Na Majstrovstvách sveta Senior I ŠTT, ktoré sa konali 7. februára 2020 v belgických Antverpách, si výborne počínali Pasquale Maiello - Iveta Vargová  z TK ELLEGANCE Košice: Umiestnili sa v štvrťfinále na krásnom 17.mieste  zo 106 párov.

 

Ďakujeme a srdečne blahoželáme!

 Výsledky zo zahraničných súťaží

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 15.01.2020, 11:59:06

Vážení členovia SZTŠ,

pokiaľ pripájate link za účelom schválenia bodov zo zahraničnej súťaže, pripájajte link na konečné výsledky a nie na dočasné (hlavne sa to týka českých súťaží). Ak nebude link aktuálny, nemusia vám byť body uznané.

Ďakujeme 


Členské a licenčné 2020

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 13.01.2020, 20:02:15

Pre rok 2020 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2020 je potrebné uhradiť do 15.1.2020). Člen SZTŠ evidovaný v registrovanom TK hradí zápisný aj ročný členský poplatok výlučne cez svoj materský TK. Členovia bez klubovej príslušnosti hradia poplatok individuálne. Rozhodcovia hradia všetky členské aj licenčné poplatky výlučne individuálne do 15.1. daného kalendárneho roka.

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekcii párového tanečného športu a členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3. Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158, variabilný symbol 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii párového tanečného športu okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári, tréner - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO vykonávajú ostatné platby (rozhodca, sčitateľ, tréner) na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2019 platia do 31.1.2020)
 
6.   Výška poplatkov je nasledovná:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen
      registračný poplatok klubu - 35 €
      SZTŠ licencia ŠTT - 18 €/pár, licencia LAT - 18 €/pár
      R&R a IDO licencia - 3 €/člen
      SZTŠ - licencie rozhodca, funkcionár, tréner - 50 €
      WDSF - informácia o platbách
      

Do 15.12.2019 zašlem všetkým vedúcim klubov na klubové mailové adresy zoznam členského pre rok 2020.

V prípade nedoručenia ma kontaktujte.


Vylosovaní TOP rozhodcovia na SLP 2020

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 19.12.2019, 17:35:02

V tabuľke sú farebne označení TOP rozhodcovia, ktorých potvrdil organizátor.

Zo 7 losovaných TOP rozhodcov organizátori vyberali minimálne 5 a maximálne 6 rozhodcov.

Tabuľka vylosovaných TOP rozhodcov na SLP 2020


Prestupy k 1.1.2020

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 06.12.2019, 21:31:12


Úspechy slovenskej reprezentácie na štatutárnych súťažiach

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 18.10.2019, 11:15:05

Gratulujeme našim reprezentantom v kategóriách mládež, do 21 rokov a senior 3 k dosiahnutiu významných výsledkov na štatutárnych súťažiach!

 

ME 10 tancov, mládež - Bratislava, 21.9.2019

  • 4. miesto: Patrik Buda a Silvia Budová, TK UNI-Dance BA

ME ŠTT, mládež - Kishinev, 14.10.2019

  • 10. miesto: Patrik Buda a Silvia Budová, TK UNI-Dance BA
  • 11. miesto: Gabriel Korpáš a Vanessa Murajdová, TŠK Junilev LV

MS ŠTT, do 21 rokov - Bilbao, 12.10.2019

  • 12.-14. miesto: Filip Ševčík a Valeriia Polontiak, Pega Fun dance team MT

MS ŠTT, senior 3 - Bilbao, 11.10.2019

  • 10. miesto - Anton Marček a Jana Marčeková, Dance Passion BA

MS ŠTT, senior 2 - Toronto, 5.10.2019

  • 22. miesto - Juraj Ilečko a Viera Kubová, Akadémia tanca NR