Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu


Členské a licenčné 2018

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 05.12.2017, 14:03:15

Pre rok 2018 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2018 je potrebné uhradiť do 15.1.2018)

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekcii párového tanečného športu a členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3.  Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 110

4.  Ostatné platby okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári - VS 130

 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2017 platia do 31.1.2018)
 
6.   Výška poplatkov je nasledovná:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen
      členský poplatok klubu - 35 €
      SZTŠ licencia ŠTT - 18 €/pár, licencia LAT - 18 €/pár
      R&R a IDO licencia - 3 €/člen
      SZTŠ - licencie rozhodca, funkcionár - 35 €
      WDSF - informácia o platbách
      

Do 30.11.2017 zašlem všetkým vedúcim klubov na klubové mailové adresy zoznam členského pre rok 2018.

V prípade nedoručenia ma kontaktujte.


Semifinále na Svetovom pohári 10T

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 05.12.2017, 10:50:23

Na Svetovom pohári 10T, ktorý sa konal 3.12.2017 v Moskve (Ruská federácia) dosiahli výborný výsledok Matej ŠTEC – Elena POPOVA z TK UNI-DANCE Bratislava. Z 19 párov si vybojovali semifinálové  8. miesto.

Srdečne blahoželáme!


Pozvánka na reprezentačné sústredenie JI, JII a Mládež

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 30.11.2017, 16:56:20

Vážení reprezentanti,

pozývame Vás na pridané sústredenie reprezentačného tímu, ktoré sa bude konať 16.12.2017 v priestoroch KTC Bratislava, Tehelná 26, 831 03, Bratislava

Pozvanka

Pokyny

Prihlaska


Odmeny za SLP a WRL WDSF

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 02.11.2017, 19:45:40

Upozorňujeme páry, ktoré budú mať nárok na odmeny za umiestnenie v SLP (1.-3. miesto), resp. za umiestnenie vo WRL WDSF, že finančné prostriedky budú vyplatené až po splnení podmienok v súlade so zákonom o športe.

Každý pár dostane Zmluvu o refundácii nákladov na sumu podľa umiestnenia. Vo výške sumy uvedenej v zmluve, alebo vyššej, budete musieť spolu s podpísanou zmluvou predložiť kópie účtovných dokladov. Vyplácané finančné prostriedky sú zo štátneho rozpočtu, pre prípad kontroly si originály dokladov archivujte. Nakoľko všetko prebehne v mesiaci december (vyhodnotenie poradia, príprava zmluvy, doručenie podpísanej zmluvy a dokladov, kontrola dokladov, úhrada sumy), odporúčame vám priebežne pripravovať doklady.

 

Čítaj viac...


Nový Kvalifikačný poriadok

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 31.10.2017, 10:20:14

Važení členovia, 

Dovoľujeme si informovať vás o novom Kvalifikačnom poriadku, ktorý nadubúda platnosť od 1.11.2017. 

Nový KP

 


Platby členských a licenčných poplatkov

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 25.10.2017, 13:23:01

V zmysle nového Finančného poriadku časti  A- Príjmy SZTŠ bod 4 upozorňujem členov SZTŠ na nasledovnú zmenu. V minulosti sa platby členských a licenčných poplatkov a  registračného poplatku klubu uhrádzali k 30.11. daného roku pre rok nasledovný. Nový Finančný poriadok ukladá úhradu týchto platieb pre daný rok do 15.1.daného roku, čiže pre rok 2018 do 15.1.2018. 

Do 30.11. 2017 budú odoslané členské zoznamy na jednotlivé kluby.

  


Nové elektronické karty WDSF

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 25.10.2017, 12:53:17

Od 1.10.2017 je spustený nový systém registrácie identifikačných kariet WDSF. Celá komunikácia je elektronická vrátane platieb.

Informácia je zverejnená na stránke WDSF: 

http://www.worlddancesport.org/News/WDSF/New_e-Card_II-2495

Link na elektronickú kartu:

https://ecards.worlddancesport.org

Tento postup je platný len pre nové žiadosti od 1.10.2017, už podané žiadosti do 1.10.2017 budú vybavené starým spôsobom (plastová karta). 

Doterajšie plastové karty mali platnosť 5 rokov, prvé boli vydané v roku 2012. V priebehu roku 2017 členovia, ktorým končí platnosť karty dostali výzvu mailom od WDSF s postupom na obnovenie platnosti karty.

Ak niekomu mail od WDSF nedošiel (závisí aj od mailovej adresy uvedenej v pôvodnom formulári) a končí mu platnosť karty, nech sa obráti mailom na adresu evidencny@szts.sk a bude mu zaslaný link na obnovenie karty už v novom elektronickom systéme. 


Poplatky SOZA

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 11.10.2017, 11:41:01

Vážení členovia SZTŠ,

 

Je možné, že sa vám v týchto dňoch ozvala SOZA s požiadavkou o uzavretie dohody o urovnaní dlhov za akcie, ktoré neboli nahlásené za posledné roky dozadu.

 

Na základe tohto podnetu inicioval vedúci úseku PRaL stretnutie so zástupcom SOZA, aby sme pre vás doriešili všetky otázky a sporné body, ktoré prišli s novým autorským zákonom a novými sadzobníkmi SOZA.

 

O výsledku jednaní, ako aj o našich povinnostiach vyplývajúcich zo zákona pri organizovaní kultúrno-športových podujatiach vás budeme priebežne informovať. 

 

Úsek PRaL, sekcia Tanečný šport SZTŠ