Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

OZNAM

Napísal: Daniela Bírová, 16.03.2018, 08:53:24

Sekretariát SZTŠ bude v dňoch 20.3. /utorok/ a 23.3. /piatok/ zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Doškoľovací seminár 2018

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 15.03.2018, 07:51:03

Vážení tréneri,

vzdelávací úsek Slovenského zväzu tanečného športu Vás pozýva na doškoľovací seminár.

Absolventi vzdelávania trénerov končiacich v období medzi 1.9.2008 až 31.12.2015 sú povinní pre opätovné získanie trénerských licencií absolvovať doškoľovací seminár v prípade ak neabsolvovali doškoľovací seminár v roku 2017. Uvedený termín doškoľovacieho seminára je posledný organizovaný VÚ SZTŠ pre udržanie si trénerských licencií.

Tréneri, ktorí neabsolvujú uvedený seminár budú vyradení zo zoznamu trénerov SZTŠ a odborníkov v športe, nakoľko prídu o trénerskú licenciu a teda nebudú môcť vykonávať trénerskú činnosť.

Doškoľovací seminár 2018


Prihláška na skúšky trénerov 1.kvalifikačného stupňa

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 06.03.2018, 10:26:33

Vážení budúci tréneri,

opravný termín skúšok trénerov sa bude konať dňa 8.4.2018 na FTVŠ UK BA.

Prihlášku je potrebné zaslať do 30.3.2018 mailom na adresu milan_spanik@tskmm.sk.

Prihláška


Absolútne hodnotenie vo WDSF

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 01.03.2018, 16:43:23

Informácia z WDSF - na uvedených súťažiach sa od 1/4 finále až po finále musí používať absolútne hodnotenie AJS 3.0 :

  1. Adult World and European Championships 
  2. Youth World and European Championships
  3. Under 21 World and European Championships
  4. Grand Slams
  5. Games
  6. World Open
  7. Cups, when the competition is being held at the same venue and during the same weekend whereby other events such as Championships or World Open where the use of AJS is mandatory is being held.
  8. Cups, at the discretion of the organiser in consultation with the VP for Sport or Sports Director. In some cases the VP for Sport or Sports Director may work with the organiser to impose the use of the AJS (JS 3.0) for Cups

 


Skorší termín prihlášok

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 18.02.2018, 17:04:26

Upozorňujem na skorší termín prihlášok (nie streda pred súťažou).

Súťaže, ktoré majú bulletin, ako MSR, súťaže WDSF a niektoré pohárovky, majú zvyčajne aj skorší termín uzávierky prihlášok.

Pozor pri nasledovných súťažiach:

23.2.2018 MSR LAT     termín súťaže 3.3.

16.3.2018 MSR ŠTT       termín súťaže 24.3.Členské a licenčné 2018

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 21.12.2017, 15:28:53

Pre rok 2018 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2018 je potrebné uhradiť do 15.1.2018)

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekcii párového tanečného športu a členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3.  Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii párového tanečného športu okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO vykonávajú ostatné platby na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2017 platia do 31.1.2018)
 
6.   Výška poplatkov je nasledovná:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen
      členský poplatok klubu - 35 €
      SZTŠ licencia ŠTT - 18 €/pár, licencia LAT - 18 €/pár
      R&R a IDO licencia - 3 €/člen
      SZTŠ - licencie rozhodca, funkcionár - 35 €
      WDSF - informácia o platbách
      

Do 30.11.2017 zašlem všetkým vedúcim klubov na klubové mailové adresy zoznam členského pre rok 2018.

V prípade nedoručenia ma kontaktujte.Nový Kvalifikačný poriadok

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 31.10.2017, 10:20:14

Važení členovia, 

Dovoľujeme si informovať vás o novom Kvalifikačnom poriadku, ktorý nadubúda platnosť od 1.11.2017. 

Nový KP

 


Nové elektronické karty WDSF

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 25.10.2017, 12:53:17

Od 1.10.2017 je spustený nový systém registrácie identifikačných kariet WDSF. Celá komunikácia je elektronická vrátane platieb.

Informácia je zverejnená na stránke WDSF: 

http://www.worlddancesport.org/News/WDSF/New_e-Card_II-2495

Link na elektronickú kartu:

https://ecards.worlddancesport.org

Tento postup je platný len pre nové žiadosti od 1.10.2017, už podané žiadosti do 1.10.2017 budú vybavené starým spôsobom (plastová karta). 

Doterajšie plastové karty mali platnosť 5 rokov, prvé boli vydané v roku 2012. V priebehu roku 2017 členovia, ktorým končí platnosť karty dostali výzvu mailom od WDSF s postupom na obnovenie platnosti karty.

Ak niekomu mail od WDSF nedošiel (závisí aj od mailovej adresy uvedenej v pôvodnom formulári) a končí mu platnosť karty, nech sa obráti mailom na adresu evidencny@szts.sk a bude mu zaslaný link na obnovenie karty už v novom elektronickom systéme.