Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Konkurz na MSR a SLP 2019

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 17.08.2018, 16:28:51

Prezídium sekcie Tanečného športu vypisuje konkurz na organizátorov MSR a SLP 2019.

Prihlášky posielajte do 30.9.2018 na sekretariát zväzu.

 

Konkurz MSR 2019       Konkurz SLP 2019


Seminár s KARINOU RUBIO a DOMENICOM SOALEM

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 09.08.2018, 16:39:37

Vzdelávací úsek SZTŠ Vás pozýva na seminár s KARINOU RUBIO a DOMENICOM SOALEM.
Bližšie informácie: Seminár

Konkurz

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 29.07.2018, 16:46:51

SLOVENSKÝ ZVÄZ TANEČNÉHO ŠPORTU - sekcia tanečného športu vypisuje konkurz na prenájom priestoru na Reprezentačné sústredenie Seniorov: Konkurz

 


Reprezentačné sústredenia - sekcia tanečný šport

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 20.07.2018, 22:16:42

Vážení reprezentanti SZTŠ – sekcia tanečného športu,

nové informácie ohľadom Reprezentačného sústredenia juniorov (8.-9.9.2018), mládeže a do 21 rokov (1.-2.9.2018) nájdete v sekcií Vzdelávací úsek, Vzdelávanie, časť Vzdelávanie tanečných párov.


Prihlasovanie na WDSF rozhodcovský kongres

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 13.07.2018, 09:49:39

Vážení kolegovia,

v prípade, že sa na WDSF rozhodcovský kongres prihlasujete priamo cez prihlasovací formulár (nie prostredníctvom SZTŠ), žiadame Vás, ak chcete, aby Vám účasť na kongrese bola uznaná ako licenčná podmienka, aby ste to písomne oznámili na sekretariát SZTŠ (szts@szts.sk). Účasť na kongrese musí byť oznámená vopred.


UKÁŽ SA!

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 10.07.2018, 15:57:25

Nadácia Slovenského olympijského výboru spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov. V rámci grantu nadácia prerozdelí na tento účel až 60 tisíc eur pre 12 individuálnych žiadateľov a 6 kolektívov. Do programu sa môžu zapojiť mladé športové talenty, alebo kolektívy vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.

Termín na predkladanie žiadostí je od 22. júna do 22. júla 2018.

Viac infortmácií nájdete na

 https://www.nadaciasov.sk/ukazsa/o-projekteOchrana osobných údajov (GDPR)

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 02.07.2018, 18:41:38

Upozorňujeme kluby, členov SZTŠ, aby venovali pozornosť  Nariadeniu európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 platné od 25.5.2018 a upravili si internú legislatívu a postupy tak, aby zodpovedali aktuálne platnej legislatíve v oblasti ochrany osobných údajov. 


Členské a licenčné 2018

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 21.12.2017, 15:28:53

Pre rok 2018 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2018 je potrebné uhradiť do 15.1.2018)

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekcii párového tanečného športu a členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3.  Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii párového tanečného športu okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO vykonávajú ostatné platby na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2017 platia do 31.1.2018)
 
6.   Výška poplatkov je nasledovná:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen
      členský poplatok klubu - 35 €
      SZTŠ licencia ŠTT - 18 €/pár, licencia LAT - 18 €/pár
      R&R a IDO licencia - 3 €/člen
      SZTŠ - licencie rozhodca, funkcionár - 35 €
      WDSF - informácia o platbách
      

Do 30.11.2017 zašlem všetkým vedúcim klubov na klubové mailové adresy zoznam členského pre rok 2018.

V prípade nedoručenia ma kontaktujte.


Nový Kvalifikačný poriadok

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 31.10.2017, 10:20:14

Važení členovia, 

Dovoľujeme si informovať vás o novom Kvalifikačnom poriadku, ktorý nadubúda platnosť od 1.11.2017. 

Nový KP