Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Pozvánka na riadne VZ SZTŠ 2017

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 27.04.2017, 12:59:56

V zmysle Stanov SZTŠ, časť 7. Valné zhromaždenie SZTŠ, čl.10., na základe rozhodnutia Rady SZTŠ zo dňa 9.4.2017, zvolávame riadne Valné zhromaždenie SZTŠ 2017 na deň 30. mája 2017 (utorok). Riadne Valné zhromaždenie SZTŠ sa bude konať v: TK UNI-DANCE, Pekná cesta 2/A, Bratislava. Valné zhromaždenie SZTŠ má stanovený začiatok na 14.00 hod, prezentácia delegátov je stanovená od 13.15 – 14.00 hod.

 

Kompletná pozvánka na riadne VZ SZTŠ 2017


Konkurz na prenájom priestorov pre Regionálne vzdelávaie SZTŠ

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 26.04.2017, 15:02:44

V prípade záujmu prosím kontaktovať Mgr. Milana Špánika, PhD. s ponukou na prenájom priestorov do 30.4.2017 mailom na adresu: szts@szts.sk aj milan_spanik@tskmm.sk.

Čítaj viac...


Výborný výsledok na ME LAT

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 19.04.2017, 17:32:46

Tomáš TANKA – Dominika FEKETOVÁ z TK UNI-DANCE Bratislava dosiahli výborný výsledok na Majstrovstvách Európy LAT, ktoré sa konali 15.4.2017 v Cambrils (Španielsko). Vybojovali štvrťfinálové 22. miesto zo 69 párov.

Srdečne blahoželáme!


Platíme cestovné náklady víťazným párom SLP

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 29.03.2017, 10:21:27

Na návrh súťažného úseku sa Prezídium SZTŠ ešte minulý rok uznieslo, že SZTŠ nebude zabezpečovať pre víťazné páry jednotlivých kôl SLP poháre a medaile, ale bude hradiť cestovné náklady párov na 1.-3. mieste z miesta klubu na súťaž a späť.  

Čítaj viac...


Štúdium trénerov I.,II.,III.

Napísal: Mgr. Kristína Horvátová, 15.03.2017, 09:41:17

Vážení tréneri, rozhodcovia a športovci,

chceli by sme vás informovať o možnosti získania trénerských tried.

V roku 2017 plánujeme otvoriť vzdelávania 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa (termín jeseň 2017). Z tohto dôvodu, by sme potrebovali vedieť predbežný záujem o jednotlivé trénerské kvalifikačné stupne v tanečnom športe, akrobatickom rokenrole a tancoch IDO. Prípadných záujemcov prosím kontaktovať Mgr. Milana Špánika, PhD. s predbežnou nezáväznou prihláškou na mail milan_spanik@tskmm.sk , kde bude uvedené:

Meno, priezvisko, momentálny trénerský kvalifikačný stupeň a rok jeho získania, získané najvyššie výkonnostné triedy.

Ďakujeme a tešíme sa na vás a váš záujem o získavanie nových informácií.

Dôležitá informácia: Absolventi vzdelávania trénerov končiacich v období medzi 1.9.2008 až 31.12.2015 budú povinný pre opätovné získanie trénerských licencií absolvovať doškoľovací víkendový seminár.

S pozdravom

Vzdelávací úsek SZTŠ  


Činnosť úseku PRaL

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 12.03.2017, 08:46:13

Vážení členovia SZTŠ,

na základe viacerých rozhovorov s radovými členmi i vedúcimi klubov sme si uvedomili, že tanečnej verejnosti chýbajú informácie o činnosti a vízii nášho úseku. Keďže posledná správa o činnosti bola publikovaná na VZ v máji 2016 a úsek nezasadá klasicky (komunikujeme elektronicky - teda nevydávame pravidelné zápisnice ), dovoľte mi  poinformovať vás prostredníctvom tohto listu o činnosti úseku PRaL.

Čítaj viac...


Poplatok za vydanie ID karty WDSF

Napísal: Ing. Peter Pastorek, 11.06.2015, 20:17:28

Z dôvodu zmeny výšky poplatku za vydanie ID karty zo strany WDSF a na základe uznesenia Prezídia SZTŠ zo dňa 3.6.2015 sa s účinnosťou od 4.6.2015 upravuje výška tohto poplatku na 8 €.

 

Ing. Miroslav Víťazka

vedúci Úseku evidencie členov SZTŠ