Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Plnenie licenčných podmienok rozhodcov na rok 2017

Napísal: Mgr. Kristína Horvátová, 22.02.2017, 17:09:19

Vážení rozhodcovia,

oznamujeme Vám, že náhradnou alternatívou licenčnej podmienky - Kongres SZTŠ, bude v roku 2017 účasť na Repre 2017 - Model 5 v LAT v Banskej Bystrici, aj Repre 2017 - Model 5 v ŠTT v Poprade. Upozorňujeme, že náhrada bude relevantná len pri účasti na obidvoch dvojdňových Repre - Model 5. Repre 2017 - Model 1 náhradou za Kongres nebude. V prípade záujem o plnenie tejto podmienky kontaktujte prosím VÚ: kristina.horvatova@centrum.cz

Tešíme sa na Vás

 


Rozborový seminár po MSR LAT v Banskej Bystrici

Napísal: Mgr. Kristína Horvátová, 22.02.2017, 17:00:50

Vážené prezídium,  tanečné páry, tréneri, rozhodcovia,

pozývame vás na Rozborový seminár po MSR v latinsko-amerických tancoch, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici, v Kongresovej sále Hotela Národný dom, v nedeľu o 8,30 hodine. Prezentácia účastníkov je od 8,15 - 8,30. Vzdelávací úsek a Prezídium SZTŠ pre vás pripravil nový koncept Rozborových seminárov, kde je vítaná aj účasť tanečných párov, ich trénerov a celej rozhodcovskej verejnosti. Rozborového seminára sa zúčastnia aj zahraničný rozhodcovia. Účelom seminára je dozvedieť sa o imidži slovenského tancovania v očiach zahraničných, ako aj slovenských rozhodcov. Súčasťou budú aj otázky divákov. 

Veríme, že sa Vám nový koncept bude páčiť a prispejete svojou účasťou k zlepšovaniu úrovne tanca na Slovesnku.

S pozdravom

                                                                                                                             za VÚ SZTŠ  - Mgr. Kristína Horvátová


Semifinále na ME 10T

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 21.02.2017, 01:54:52

Prvý tohto ročný vynikajúci výsledok našej reprezentácie dosiahli Tomáš UVÁČEK – Martina REITEROVÁ z TK DANSOVIA Bratislava na Majstrovstvách Európy 10T, ktoré sa konali 18.2.2017 v Kodani (Dánsko). Z 27 párov vybojovali semifinálové 11. miesto.

 

Srdečne blahoželáme!


Účasť na MSR 2017

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 02.02.2017, 18:11:05

Pozor - termín prihlášok na MSR je 5 dní pred majstrovstvami a nie streda pred súťažou, ako na ostatných súťažiach.

Ďalej upozorňujem páry, ktoré nemajú splnenú podmienku účasti na 3 SLP, aby včas požiadali o výnimku. Do termínu prihlášok musíte mať všetky podmienky k účasti na MSR splnené, vrátane udelenej výnimky. Posielajte len jednu žiadosť na všetky MSR, kde potrebujete výnimku. 

O výnimku stačí požiadať mailom na sutazny@szts.sk. Nezabudnite uviesť všetky dôležité skutočnosti :

- u novozložených párov prvý štart na súťaži v ŠT a LA (podľa toho na ktoré MSR žiadate výnimku)

- pri započítaní súťaže WDSF jej dátum a miesto

- pri dlhodobej chorobe lekárske správy (dlhodobá choroba je viac ako 2 mesiace a ukončenie PN ste mali hlásiť v reálnom čase).


Pozvánka na Repre 2017 - Model 5 LAT

Napísal: Mgr. Kristína Horvátová, 24.01.2017, 12:51:50

Vážení reprezentanti,

SZTŠ a Vzdelávací úsek sa rozhodli usporiadať Repre 2017 - Model 5 LAT hneď po Majstrovstvách SR v latinsko-amerických tancoch v Banskej Bystrici. Nakoľko dopredu nevieme, ktoré z párov sa skutočne stanú reprezentantmi, rozhodli sme sa otvoriť toto Repre pre minuloročných, ako aj potencionálnych reprezentantov. Lektrormi budú pán Ralf Muller z Nemecka, bývalý Majster Sveta a Massimiliano Palladino z Talianska, hlavný tréner páru Gaudino - Louise. Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch. 

Vzdelávací úsek

pozvanka-na-repre-2017-model-5-lat

prihlaska-na-repre-2017-model-5-lat-pary

prihlaska-na-repre-2017-model-5-lat-treneriPoplatok za vydanie ID karty WDSF

Napísal: Ing. Peter Pastorek, 11.06.2015, 20:17:28

Z dôvodu zmeny výšky poplatku za vydanie ID karty zo strany WDSF a na základe uznesenia Prezídia SZTŠ zo dňa 3.6.2015 sa s účinnosťou od 4.6.2015 upravuje výška tohto poplatku na 8 €.

 

Ing. Miroslav Víťazka

vedúci Úseku evidencie členov SZTŠ