Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Tréningový camp KOŠICE Open 2016

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 05.05.2016, 18:41:18

Termín: 6.jún 2016

Miesto: Spoločenský pavilón na Triede SNP 61 v Košiciach

 

Spoločné lekcie:

 ST 

 Alexey Galchun 

 2 hodiny 

 ST

 Gianita Bigazzi

 2 hodiny

 LA

 Kevin Juul 

 2 hodiny

 LA

  Jaroslav Kučera

 2 hodiny

 

Cena:     celý camp / 8x45min / - 50,- EUR/os

              LA camp   / 4x45min / - 35,- EUR/os

              ST camp   / 4x45min / - 35,- EUR/os

              Reprezentanti SR: 50 EUR na pár

 

Možnosť individuálnych lekcií

 

Prihlášky: do 22.5.2016 na e-mailovú adresu milan.placko@seznam.cz


Pozvánka na Repre 2016 - Model 5 LAT

Napísal: Mgr. Kristína Horvátová, 03.05.2016, 13:36:59

VÚ vás pozýva na SZTŠ Reprezentačné sústredenie 2016 - Model 5 LAT, ktoré sa uskutoční v dňoch 17. - 18. 5. 2016 v priestoroch UNIDANCE Bratislava s svetovými trénermi. Naše pozvanie prijala pani Karina Rubio zo Španielska a pán Zoran Plohl zo Slovinska. Sústredenia sa môžu zúčastniť aj tréneri. O podmienkach prihlásenia sa môžete dočítať na týchto linkoch, alebo na podstránke Vzdelávanie - Tanečných párov. Nájdete tam aj prihlášky. Teší sa na Vás VÚ a organizačný tím UNIDANCE.

pozvanka-na-repre-2016-model-5-lat

prihlaska-na-repre-2016-model-5-lat-pary

prihlaska-na-repre-2016-model-5-lat-treneriSZTŠ Rozhodcovské skúšky 2016

Napísal: Mgr. Kristína Horvátová, 15.04.2016, 09:24:55

Vzdelávací úsek oznamuje, že skúšky rozhodcov budú prebiehať dňa 19. 6. 2016. Miesto konania bude zverejnené neskôr. Literatúru potrebnú pre úspešné absolvovanie skúšok nájdete na podstránke Vzdelávanie - Rozhodcov.


Slovenský pohár bez pohárov

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 01.04.2016, 16:05:51

Na návrh SÚ sa Prezídium SZTŠ uznieslo, že od tohto roku nebude zabezpečovať pre víťazné páry jednotlivých kôl SLP poháre a medaile, ale bude hradiť cestovné náklady párov na 1.-3. mieste z miesta klubu na súťaž a späť.  

Čítaj viac...
Neúčasť na WDSF súťažiach

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 06.11.2015, 14:31:45

V zmysle listu športového riaditeľa WDSF bude neospravedlnená neúčasť párov prihlásených na WDSF súťaže sankcionovaná. 

 

Viac v liste TU


Poplatok za vydanie ID karty WDSF

Napísal: Ing. Peter Pastorek, 11.06.2015, 20:17:28

Z dôvodu zmeny výšky poplatku za vydanie ID karty zo strany WDSF a na základe uznesenia Prezídia SZTŠ zo dňa 3.6.2015 sa s účinnosťou od 4.6.2015 upravuje výška tohto poplatku na 8 €.

 

Ing. Miroslav Víťazka

vedúci Úseku evidencie členov SZTŠ