Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Poplatky SOZA

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 11.10.2017, 11:41:01

Vážení členovia SZTŠ,

 

Je možné, že sa vám v týchto dňoch ozvala SOZA s požiadavkou o uzavretie dohody o urovnaní dlhov za akcie, ktoré neboli nahlásené za posledné roky dozadu.

 

Na základe tohto podnetu inicioval vedúci úseku PRaL stretnutie so zástupcom SOZA, aby sme pre vás doriešili všetky otázky a sporné body, ktoré prišli s novým autorským zákonom a novými sadzobníkmi SOZA.

 

O výsledku jednaní, ako aj o našich povinnostiach vyplývajúcich zo zákona pri organizovaní kultúrno-športových podujatiach vás budeme priebežne informovať. 

 

Úsek PRaL, sekcia Tanečný šport SZTŠ


Nové elektronické karty WDSF

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 10.10.2017, 13:09:16

Od 1.10.2017 je spustený nový systém registrácie identifikačných kariet WDSF. Celá komunikácia je elektronická vrátane platieb.

Informácia je zverejnená na stránke WDSF: 

http://www.worlddancesport.org/News/WDSF/New_e-Card_II-2495

Link na elektronickú kartu:

https://ecards.worlddancesport.org

Tento postup je platný len pre nové žiadosti od 1.10.2017, už podané žiadosti do 1.10.2017 budú vybavené starým spôsobom (plastová karta). 

Doterajšie plastové karty mali platnosť 5 rokov, prvé boli vydané v roku 2012. V priebehu roku 2017 členovia, ktorým končí platnosť karty dostali výzvu mailom od WDSF s postupom na obnovenie platnosti karty.

Ak niekomu mail od WDSF nedošiel (závisí aj od mailovej adresy uvedenej v pôvodnom formulári) a končí mu platnosť karty, nech sa obráti mailom na moju adresu (evidencny@szts.sk) a ja mu pošlem link na obnovenie karty už v novom elektronickom systéme. 


Voľby na MVZ 2017

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 03.10.2017, 11:44:17

Vážení členovia SZTŠ, dovoľte nám v mene Volebnej komisie informovať vás o postupe volieb na MVZ SZTŠ podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov. V zmysle  Stanov SZTŠ (ďalej ako S) čl.13 bod 1 – Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SZTŠ.

 

Na MVZ 2017 sa budú konať voľby Kontrolórov SZTŠčlenov Odvolacej disciplinárnej a rozhodcovskej komisie SZTŠ (ďalej len ODRK). 

 

Termín podania kandidátiek je do 24.10.2017

Viac informácii...


Pozvánka na MVZ 2017

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 03.10.2017, 11:39:25

V zmysle Stanov SZTŠ, článok 7 Valné zhromaždenie SZTŠ, ods.15., na základe rozhodnutia Rady SZTŠ zo dňa 12.9.2017, zvolávame mimoriadne Valné zhromaždenie SZTŠ 2017 na deň 14. november 2017 (utorok). Mimoriadne Valné zhromaždenie SZTŠ sa bude konať v:

 

Zasadačka Domu techniky

Škultétyho ul. č. 1

Bratislava.

 

Začiatok MVZ je stanovený na 14.00 hod, prezentácia delegátov bude od 13.00 – 13.45 hod.

Viac informácii...