Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Štúdium trénerov I.,II.,III.

Napísal: Mgr. Kristína Horvátová, 15.03.2017, 09:41:17

Vážení tréneri, rozhodcovia a športovci,

chceli by sme vás informovať o možnosti získania trénerských tried.

V roku 2017 plánujeme otvoriť vzdelávania 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa (termín jeseň 2017). Z tohto dôvodu, by sme potrebovali vedieť predbežný záujem o jednotlivé trénerské kvalifikačné stupne v tanečnom športe, akrobatickom rokenrole a tancoch IDO. Prípadných záujemcov prosím kontaktovať Mgr. Milana Špánika, PhD. s predbežnou nezáväznou prihláškou na mail milan_spanik@tskmm.sk , kde bude uvedené:

Meno, priezvisko, momentálny trénerský kvalifikačný stupeň a rok jeho získania, získané najvyššie výkonnostné triedy.

Ďakujeme a tešíme sa na vás a váš záujem o získavanie nových informácií.

Dôležitá informácia: Absolventi vzdelávania trénerov končiacich v období medzi 1.9.2008 až 31.12.2015 budú povinný pre opätovné získanie trénerských licencií absolvovať doškoľovací víkendový seminár.

S pozdravom

Vzdelávací úsek SZTŠ  


Školenie inšpektorov

Napísal: Mgr. Kristína Horvátová, 13.03.2017, 15:42:38

VÚ SZTŠ pripravuje školenie inšpektorov, ktoré sa uskutoční dňa 26. 3. 2017 o 09,00 hod. v Poprade v TŠ Super na Štefánikovej ulici 14. Na školenie je potrebné vyplniť prihlášku a zaslať ju na e-mail: szts@szts.sk, ako aj v kópii na kristina.horvatova@centrum.cz , do 18. 3. 2017. Školenie bude prebiehať formou diskusie k DVD povinný repertoár ŠTT,LAT, preto je potrebné si preštudovať uvedený materiál. V prípade otázok kontaktujte vedúcu VÚ.

skolenie-inspektorov-prihlaska


Činnosť úseku PRaL

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 12.03.2017, 08:46:13

Vážení členovia SZTŠ,

na základe viacerých rozhovorov s radovými členmi i vedúcimi klubov sme si uvedomili, že tanečnej verejnosti chýbajú informácie o činnosti a vízii nášho úseku. Keďže posledná správa o činnosti bola publikovaná na VZ v máji 2016 a úsek nezasadá klasicky (komunikujeme elektronicky - teda nevydávame pravidelné zápisnice ), dovoľte mi  poinformovať vás prostredníctvom tohto listu o činnosti úseku PRaL.

Čítaj viac...


Športoví odborníci

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 10.03.2017, 15:06:08

Vďaka pánovi Chrenovi sme získali materiál, ktorý popisuje postavenie a postup pri podnikaní športových odborníkov. Odporúčam do pozornosti hlavne trénerom.

EÚ zapísal všetkých našich športových odborníkov (trénerov, rozhodcov a funkcionárov súťaží - členov SZTŠ) do Informačného systému športu už v roku 2016.

Športoví odborníci v podmienkach zákona o športe


Plnenie licenčných podmienok rozhodcov na rok 2017

Napísal: Mgr. Kristína Horvátová, 22.02.2017, 17:09:19

Vážení rozhodcovia,

oznamujeme Vám, že náhradnou alternatívou licenčnej podmienky - Kongres SZTŠ, bude v roku 2017 účasť na Repre 2017 - Model 5 v LAT v Banskej Bystrici, aj Repre 2017 - Model 5 v ŠTT v Poprade. Upozorňujeme, že náhrada bude relevantná len pri účasti na obidvoch dvojdňových Repre - Model 5. Repre 2017 - Model 1 náhradou za Kongres nebude. V prípade záujem o plnenie tejto podmienky kontaktujte prosím VÚ: kristina.horvatova@centrum.cz

Tešíme sa na Vás

 


Účasť na MSR 2017

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 02.02.2017, 18:11:05

Pozor - termín prihlášok na MSR je 5 dní pred majstrovstvami a nie streda pred súťažou, ako na ostatných súťažiach.

Ďalej upozorňujem páry, ktoré nemajú splnenú podmienku účasti na 3 SLP, aby včas požiadali o výnimku. Do termínu prihlášok musíte mať všetky podmienky k účasti na MSR splnené, vrátane udelenej výnimky. Posielajte len jednu žiadosť na všetky MSR, kde potrebujete výnimku. 

O výnimku stačí požiadať mailom na sutazny@szts.sk. Nezabudnite uviesť všetky dôležité skutočnosti :

- u novozložených párov prvý štart na súťaži v ŠT a LA (podľa toho na ktoré MSR žiadate výnimku)

- pri započítaní súťaže WDSF jej dátum a miesto

- pri dlhodobej chorobe lekárske správy (dlhodobá choroba je viac ako 2 mesiace a ukončenie PN ste mali hlásiť v reálnom čase).Poplatok za vydanie ID karty WDSF

Napísal: Ing. Peter Pastorek, 11.06.2015, 20:17:28

Z dôvodu zmeny výšky poplatku za vydanie ID karty zo strany WDSF a na základe uznesenia Prezídia SZTŠ zo dňa 3.6.2015 sa s účinnosťou od 4.6.2015 upravuje výška tohto poplatku na 8 €.

 

Ing. Miroslav Víťazka

vedúci Úseku evidencie členov SZTŠ