Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Opäť môžeme trénovať

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 19.05.2020, 14:40:42

Od stredy 20.5.2020 môžu byť otvorené vnútorné športoviská len pre športové kluby. Môžeme začať tréningy športovcov. Pozor, uvedené neplatí pre komerčné aktivity - tanečné kurzy určené pre verejnosť. V zmysle Opatrenia OLP/4084/2020 UVZ SR pri tréningoch rúška nie sú nutné.

Valné zhromaždenie je tiež povolené. Pre súťaže stále platí zákaz.

Podrobnejšie na stránke UVZ SR 

 


VZ SZTŠ 2020

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 13.05.2020, 16:56:10

V záujme naplnneia litery zákona o športe a s vierou v ďalšie uvoľňovanie opatrení proti korona vírusu zverejňujeme pozvánku na VZ 2020, ktoré sa  bude konať 18.6. v Bratislave. Presnejšie informácie spolu s programom a ďalšími krokmi v zmysle stanov nájdete v priloženej pozvánke.

Podľa aktuálnej situácie pred VZ zverejníme prípadný zoznam opatrení pre účastníkov.

 

Pozvánka na VZ SZTŠ a VZ sekcie TŠ 2020


Ročenka tanečného športu 2019

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 21.04.2020, 13:06:25

Milí členovia a priatelia Slovenského zväzu tanečného športu,

redakcia časopisu Tanečný šport pre vás pripravila Ročenku tanečného športu 2019, ktorá už cestuje k vám do klubov a prvý krát je dostupná aj verzia online.

Ročenka tanečného športu 2019

 

Vaša redakcia Tanečného športu


WDSF Ranking System

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 15.04.2020, 15:51:53

WDSF sa rozhodlo dočasne pozastaviť bodovací systém WDSF, aby sa predišlo vypršaniu bodovania v prípade absencie súťaží WDSF spôsobených situáciou s COVID-19.
 
Ranking system WDSF bol pozastavený bezprostredne po poslednej súťaži WDSF (víkend 14. - 15. marca 2020) a bude obnovený od prvého podujatia WDSF, ktoré sa bude konať.

Informácie ohľadom aktuálnej situácie

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 02.04.2020, 17:36:30

Nový štátny tajomník pre šport Mgr. Ivan Husár  (MŠVVaŠ) vydal usmernenie publikované 27.3. 2020:
- ZAKAZUJE organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe,
- NEODPORÚČA vykonávať športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona o športe, osobám za predpokladu, že nedodržujú vzdialenosť viac ako 2 metre od seba.

Úplné znenie nájdete na tejto adrese:

Usmernenie MŠVVaŠ v suvislosti s COVID-19 pre oblasť športu

 

Učená právnická spoločnosť organizuje anketu ohľadom finančných dôsledkov aktuálnej situácie na športové kluby, športových odborníkov a športovcov. Do ankety sa môžete zapojiť do 3.4. 12,00 cez uvedený link ako štatutár klubu za klub, alebo fyzická osoba - športový odborník (tréner, rozhodca), alebo športovec.

http://www.ucps.sk/ANKETA_SPORT_COVID_19

 

Súťaže plánované do konca mája sú postupne rušené. MSR LAT predpokladáme organizovať v septembri, MSR v plesových choreografiách v októbri. Bude upravená aj povinná účasť na SLP. Presnejšie informácie poskytneme s dostatočným predstihom, aby sa páry a kolektívy mohli na súťaže pripraviť. 


Oznam

Napísal: Daniela Bírová, 31.03.2020, 08:51:17

Sekretariát SZTŠ bude z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku do odvolania zatvorený,telefón obsluhovaný nebude, mailová a poštová korešpondencia bude vybavovaná.

Telefónne čísla a mailové adresy jednotlivých sekcií a úsekov sú zverejnené na www.szts.sk.

 

 


Body zo zahraničia sa nepotvrdzujú

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 13.03.2020, 11:00:27

V záujme zabezpečenia disciplíny našej členskej základne pri dodržiavaní preventívnych opatrení sa až do odvolania nebudú započítavať žiadne body zo zahraničných súťaží konaných od 13.3.2020. Vyzývame všetkých členov, aby necestovali do zahraničia na súťaže, tréningy, ani výlety.Výsledky zo zahraničných súťaží

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 15.01.2020, 11:59:06

Vážení členovia SZTŠ,

pokiaľ pripájate link za účelom schválenia bodov zo zahraničnej súťaže, pripájajte link na konečné výsledky a nie na dočasné (hlavne sa to týka českých súťaží). Ak nebude link aktuálny, nemusia vám byť body uznané.

Ďakujeme 


Členské a licenčné 2020

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 13.01.2020, 20:02:15

Pre rok 2020 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2020 je potrebné uhradiť do 15.1.2020). Člen SZTŠ evidovaný v registrovanom TK hradí zápisný aj ročný členský poplatok výlučne cez svoj materský TK. Členovia bez klubovej príslušnosti hradia poplatok individuálne. Rozhodcovia hradia všetky členské aj licenčné poplatky výlučne individuálne do 15.1. daného kalendárneho roka.

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekcii párového tanečného športu a členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3. Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158, variabilný symbol 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii párového tanečného športu okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári, tréner - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO vykonávajú ostatné platby (rozhodca, sčitateľ, tréner) na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2019 platia do 31.1.2020)
 
6.   Výška poplatkov je nasledovná:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen
      registračný poplatok klubu - 35 €
      SZTŠ licencia ŠTT - 18 €/pár, licencia LAT - 18 €/pár
      R&R a IDO licencia - 3 €/člen
      SZTŠ - licencie rozhodca, funkcionár, tréner - 50 €
      WDSF - informácia o platbách
      

Do 15.12.2019 zašlem všetkým vedúcim klubov na klubové mailové adresy zoznam členského pre rok 2020.

V prípade nedoručenia ma kontaktujte.