Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Posun MSR v tanečnom športe

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 18.01.2021, 15:38:00

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a nové rozhodnutie vlády rušíme pôvodný termín MSR LAT v marci a MSR choreo v máji. Pôvodné termíny MSR ŠTT a 10T už boli zrušené.

Po uvoľnení zákazu vychádzania vo februári predpokladáme možnosť individuálnych tréningov, resp. malých skupín.

MSR v párových disciplínach by sme chceli stihnúť ešte do letných prázdnin. Organizátori už hľadajú nové termíny. Budeme vás  neodkladne informovať.

WDSF plánuje v poslednom štvrťroku viacero MS, na ktorých by nás mali reprezentovať noví majstri.

Veľké skupiny sa na tréningy dostanú až v lete, alebo na jeseň, preto MSR choreo posúvame na mesiace október, november. 

SLP posúvať nebudeme. Veríme, že aprílovým, resp. májovým kolom by sa mohol začať SLP 2021.

 


OZNAM

Napísal: Daniela Bírová, 04.01.2021, 14:35:18

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR bude sekretariát SZTŠ od 5.1.2021 /utorok/ zatvorený do odvolania.
Poštová a mailová korešpondencia bude vybavovaná, telefón obsluhovaný nebude. 
Telefónne čísla a mailové adresy jednotlivých sekcií a úsekov sú zverejnené na www.szts.sk.

 

 


Časopis Tanečný šport 3-4/2020

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 30.12.2020, 20:49:51

Tesne pred koncom roka prinášame všetkým členom zväzu malý darček - najnovšie dvojčíslo časopisu Tanečný šport.

Jeho tlačená verzia bude tradične zaslaná poštou všetkým klubom spolu s novými plagátmi SZTŠ a sekčnými kalendármi ihneď po skončení mimoriadnych pandemických opatrení v januári 2021. Príjemné čítanie!

ČASOPIS TANEČNÝ ŠPORT


Členské a licenčné 2021

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 25.12.2020, 22:28:25

Pre rok 2021 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2021 je potrebné uhradiť do 15.1.2021). Člen SZTŠ evidovaný v registrovanom TK hradí zápisný aj ročný členský poplatok výlučne cez svoj materský TK. Členovia bez klubovej príslušnosti hradia poplatok individuálne. Rozhodcovia hradia všetky členské aj licenčné poplatky výlučne individuálne do 15.1. daného kalendárneho roka.

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekciách TŠ, RnR a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3. Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158, variabilný symbol 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári, tréner - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R  vykonávajú ostatné platby  okrem členského (rozhodca, sčitateľ, tréner) na účet: SK73 0200 0000 0042 5270 1151
 
 Členovia organizovaní v sekciách IDO  vykonávajú ostatné platby  okrem členského (rozhodca, sčitateľ, tréner) na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2020 platia do 31.1.2021)
 
6.   Výška poplatkov pre rok 2021 je nasledovná:
      Všetky sekcie:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen, tréner - 20 €
      registračný poplatok klubu - 35 €
      Sekcia TŠ
      SZTŠ licencia ŠTT - 6 €/pár, licencia LAT - 6 €/pár
      rozhodca - 20 €, funkcionár - 20 €
      Sekcia IDO   
      MR - 33 €, NR - 10 €, sčitateľ - 10 €, licencia tanečníka - 3 €
      Sekcia RnR
      rozhodca - 25 €, licencia tanečníka - 3 €
      
      

Súťažný poriadok 2021 - TŠ

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 18.12.2020, 02:56:32

S novým rokom prichádzajú aj zmeny v Súťažnom poriadku SZTŠ - sekcia tanečného športu, platné od 1.1.2021.

 

Celé znenie Suťažného poriadku 2021

 

Zdôvodnenie a vysvtlenie zmien nájdete v dokumente Zmeny SP 2021


Breaking bol oficiálne pridaný do programu Letných olympijských hier v Paríži 2024

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 08.12.2020, 13:44:05

Dňa 7.12.2020 Medzinárodný olympijský výbor (IOC) oficiálne schválil zaradenie breakingu (disciplíny tanečného športu) do programu Olympijských hier v Paríži 2024.

 

WDSF

Olympic channel

 Rozhodcovia - podmienky KP (sekcia tanečného športu)

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 02.10.2020, 15:09:01

Vážení rozhodcovia, v kalendárnom roku 2020 nie je potrebné splniť podmienku Kvalifikačného poriadku ohľadom počtu odrozhodovaných súťaží z dôvodu minimálneho počtu realizovaných súťaží. Podmienka účasti na kongrese, alebo jeho náhrade zostáva v platnosti.


Časopis Tanečný šport 1-2/2020

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 28.06.2020, 13:08:02

Redakčná rada časopisu Tanečný šport Vám ako novinku od tohoto roku prináša aj online verziu časopisu.

Nájdete ju TU

 


Významné ocenenie pre SZTŠ

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 26.06.2020, 12:06:48

Na 57.Valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru 26.júna 2020 v Bratislave sa Slovenský zväz tanečného športu dočkal historického ocenenia...

Čítaj viac...