Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Pozvánka na skúšky rozhodcov 2018

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 24.04.2018, 08:45:30

Vážení členovia SZTŠ, rozhodcovia,

informácie ohľadom skúšok rozhodcov 2018 nájdete v nasledovnom dokumente:

Skúšky rozhodcov


Smutná správa z Rožňavy

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 20.04.2018, 15:52:04

S hlbokým zármutkom oznamujeme tanečnej verejnosti, že dňa 18.4.2018 vo veku 66 rokov zomrel pán Mgr. Peter T. Kovács, člen SZTŠ, tréner a vedúci KTŠ PTK Moldava nad Bodvou.

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke!


Konkurz

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 19.04.2018, 20:17:45

SLOVENSKÝ ZVÄZ TANEČNÉHO ŠPORTU vypisuje konkurz na prenájom priestoru na vzdelávanie trénerov 3.kvalifikačného stupňa:

Konkurz

SLOVENSKÝ ZVÄZ TANEČNÉHO ŠPORTU vypisuje konkurz na prenájom priestoru na Reprezentačné sústredenia:

Konkurz

 


Vzdelávanie trénerov 3.kvalifikačného stupňa

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 16.04.2018, 23:03:10

Vážení členovia SZTŠ, tréneri,

informácie ohľadom štúdia trénerov tanečného športu 3. kvalifikačného stupňa nájdete v nasledovných dokumentoch:

Prihláška

Podmienky


Účasť na MSR Choreo

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 16.04.2018, 14:26:05

Upozorňujeme vedúcich kolektívov, že vzhľadom na platnú legislatívu musia byť všetci účastníci členovia SZTŠ. Do termínu prihlášok by ste mali mať podmienky účasti vyriešené.


Cestovné na SLP

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 14.04.2018, 15:17:20

Upozorňujeme páry, že z rozpočtu na rok 2018 bola čiastka na cestovné víťazným párom SLP vyškrtnutá, takže v roku 2018 sa z prostriedkov SZTŠ žiadne cestovné nevypláca.


Účasť na štatutárnych súťažiach WDSF

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 13.04.2018, 16:28:23

Upozorňujeme páry a kluby, že účasť na štatutárnych súťažaich WDSF (MS, ME, WC, EC, atď.) je možná len na základe nominácie od národného zväzu. Organizátor nesmie akceptovať inú, ako zväzovú prihlášku. Uvedené platí aj pre kategórie, kde je "voľná" účasť párov - Seniori, Do 21.

Pokiaľ máte záujem o uvedenie kouča, informujte nás pri prijatí nominácie. Dodatočne už nominácie dopĺňať nebudeme. Povinná účasť kouča je len pri súťažiach Juniori II a Mládež.

7.4.2018 WDSF Sports Bulletin 5/18 - Athletes Participation at WDSF Championships/Cups/Games:

Dear Members, Dear Colleagues,

 In accordance with WDSF Competition Rules, ALL entries to WDSF Championships/Cups/Games must be submitted directly by the National Bodies to the organisers. No athletes are allowed to enter any Championships/Cups/Games on line or by any other means without the approval and consent of the WDSF National Member Bodies. This requirement include entries to WDSF Senior and other WDSF Open Championships.

Organisers who wish to use on-line registration may do so for other events and NOT Championships and Cups. 

We look forward to your full compliance of this requirement to protect the WDSF Competition system and the rights and responsibilities of the WDSF National Member Bodies.

Regards,

Shawn Tay

WDSF 1st Vice-President, Vice-President for Sport


Konkurz - Rozhodcovské skúšky 2018

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 11.04.2018, 12:11:28

SLOVENSKÝ ZVÄZ TANEČNÉHO ŠPORTU - SEKCIA PÁROVÉHO TANCOVANIA vypisuje konkurz na prenájom priestoru na rozhodcovské skúšky.
Bližšie informácie v dokumente: Konkurz

Upozornenie Prezídia SZTŠ sekcie TŠ

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 09.04.2018, 09:47:19

Na základe neprimeraných reakcií niektorých členov SZTŠ a ich rodinných príslušníkov po medzinárodnej súťaži Brno Open 2018 (urážlivé statusy na adresu Tanečného športu na FB), ktoré hrubo prekročili etickú rovinu, Prezídium SZTŠ upozorňuje členskú základňu, že v budúcnosti bude takéto konanie prísne postihnuté v zmysle disciplinárneho poriadku SZTŠ!

 


Členské a licenčné 2018

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 21.12.2017, 15:28:53

Pre rok 2018 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2018 je potrebné uhradiť do 15.1.2018)

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekcii párového tanečného športu a členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3.  Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii párového tanečného športu okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO vykonávajú ostatné platby na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2017 platia do 31.1.2018)
 
6.   Výška poplatkov je nasledovná:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen
      členský poplatok klubu - 35 €
      SZTŠ licencia ŠTT - 18 €/pár, licencia LAT - 18 €/pár
      R&R a IDO licencia - 3 €/člen
      SZTŠ - licencie rozhodca, funkcionár - 35 €
      WDSF - informácia o platbách
      

Do 30.11.2017 zašlem všetkým vedúcim klubov na klubové mailové adresy zoznam členského pre rok 2018.

V prípade nedoručenia ma kontaktujte.