Zloženie komisií

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Zloženie komisií

Kontrolná komisia SZTŠ

Disciplinárna a rozhodcovská komisia SZTŠ