Časopis Tanečný šport

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Časopis Tanečný šport

Tento interný dvojmesačník si môžete zakúpiť na sekretariáte SZTŠ. K dispozícii sú všetky čísla od roku 2008.

Časopis Tanečný šport - Ročník 2014

  • Tanečný šport 2014/1

    Tanečný šport 2014/1

Časopis Tanečný šport - Ročník 2013

  • Tanečný šport 2013/1

    Tanečný šport 2013/1

  • Tanečný šport 2013/2

    Tanečný šport 2013/2

  • Tanečný šport 2013/3

    Tanečný šport 2013/3

  • Tanečný šport 2013/4

    Tanečný šport 2013/4

  • Tanečný šport 2013/5

    Tanečný šport 2013/5

  • Tanečný šport 2013/6

    Tanečný šport 2013/6

Časopis Tanečný šport - Ročník 2012

  • Tanečný šport 2012/1

    Tanečný šport 2012/1

  • Tanečný šport 2012/2

    Tanečný šport 2012/2

  • Tanečný šport 2012/3

    Tanečný šport 2012/3

  • Tanečný šport 2012/4

    Tanečný šport 2012/4

  • Tanečný šport 2012/5

    Tanečný šport 2012/5

  • Tanečný šport 2012/6

    Tanečný šport 2012/6

Časopis Tanečný šport - Ročník 2011

  • Tanečný šport 2011/1

    Tanečný šport 2011/1

  • Tanečný šport 2011/2

    Tanečný šport 2011/2

  • Tanečný šport 2011/3

    Tanečný šport 2011/3

  • Tanečný šport 2011/4

    Tanečný šport 2011/4

  • Tanečný šport 2011/5

    Tanečný šport 2011/5

  • Tanečný šport 2011/6

    Tanečný šport 2011/6

Časopis Tanečný šport - Ročník 2010

  • Tanečný šport 2010/1

    Tanečný šport 2010/1

  • Tanečný šport 2010/2

    Tanečný šport 2010/2

  • Tanečný šport 2010/3

    Tanečný šport 2010/3

  • Tanečný šport 2010/4

    Tanečný šport 2010/4

  • Tanečný šport 2010/5

    Tanečný šport 2010/5

  • Tanečný šport 2010/6

    Tanečný šport 2010/6

Časopis Tanečný šport - Ročník 2009

  • Tanečný šport 2009/1

    Tanečný šport 2009/1

  • Tanečný šport 2009/2

    Tanečný šport 2009/2

  • Tanečný šport 2009/3

    Tanečný šport 2009/3

  • Tanečný šport 2009/4

    Tanečný šport 2009/4

  • Tanečný šport 2009/5

    Tanečný šport 2009/5

  • Tanečný šport 2009/6

    Tanečný šport 2009/6

Časopis Tanečný šport - Ročník 2008

  • Tanečný šport 2008/1

    Tanečný šport 2008/1

  • Tanečný šport 2008/2

    Tanečný šport 2008/2

  • Tanečný šport 2008/3

    Tanečný šport 2008/3

  • Tanečný šport 2008/4

    Tanečný šport 2008/4

  • Tanečný šport 2008/5

    Tanečný šport 2008/5

  • Tanečný šport 2008/6

    Tanečný šport 2008/6