Odmeny za SLP a WRL WDSF

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Odmeny za SLP a WRL WDSF

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 02.11.2017, 19:45:40

Upozorňujeme páry, ktoré budú mať nárok na odmeny za umiestnenie v SLP (1.-3. miesto), resp. za umiestnenie vo WRL WDSF, že finančné prostriedky budú vyplatené až po splnení podmienok v súlade so zákonom o športe.

Každý pár dostane Zmluvu o refundácii nákladov na sumu podľa umiestnenia. Vo výške sumy uvedenej v zmluve, alebo vyššej, budete musieť spolu s podpísanou zmluvou predložiť kópie účtovných dokladov. Vyplácané finančné prostriedky sú zo štátneho rozpočtu, pre prípad kontroly si originály dokladov archivujte. Nakoľko všetko prebehne v mesiaci december (vyhodnotenie poradia, príprava zmluvy, doručenie podpísanej zmluvy a dokladov, kontrola dokladov, úhrada sumy), odporúčame vám priebežne pripravovať doklady.

 


Finančné prostriedky môžu byť použité na:
 - tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory (sústredenia, campy, workshopy, tréningy s lektormi, ale aj tréning vo fitness centre ako príprava celkovej kondície),

- letenky na súťaž, ubytovanie, štartovné (pokiaľ ste si ich nedávali preplatiť v niektorom cestovnom príkaze),

- pitný režim a doplnky výživy (proteínové nápoje, rôzne vitamíny, atď.),

- poistenie liečebných nákladov,

- funkčné a lekárske vyšetrenia,

- diagnostika,

- regenerácia a rehabilitácia,

- športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru (tréningové oblečenie, šaty na súťaže, topánky, doplnky, všetko čo potrebujete pri tréningu, alebo pri súťaži a nestálo to viac ako 1700,-€/kus)

V prípade nejasností o preplácaných dokladoch kontaktujte pani Juraju Galajdovú (Gali Production, s.r.o.) tel: 0911 833 755, info@galiproduction.sk