Telovýchovno-lekárska prehliadka reprezentácie

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Telovýchovno-lekárska prehliadka reprezentácie

Napísal: Doc. Mgr. Matej Chren, , 15.10.2021, 16:44:44

Vážení reprezentanti,

Diagnostické centrum prof. Hamara nám opätovne umožnilo absolvovať telovýchovno - lekárske

prehliadky pre reprezentantov. Zodpovedný člen MVK bude v priebehu nasledujúcich dní postupne

kontaktovať členov reprezentácie a zosúladí termín prehliadky.


Telovýchovno-lekárska prehliadka s ergometriou obsahuje:

-    anamnéza (osobná, rodinná, alergická, športová),

-    odbery krvi a moču,

-    zmeranie krvného tlaku, pulzovej frekvencie,

-    antropometrické meranie – váha, výška, %tuku, BMI,

-    spirometrické vyšetrenie – vitálna kapacita pľúc a úsilný výdych,

-    komplexné vyšetrenie orgánových systémov – prehliadka lekárom,

-    EKG v pokoji,

-    ergometria – záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri, VO2 max. stanovené výpočtom,

-    vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušnej športovej aktivity.