Činnosť úseku PRaL

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Činnosť úseku PRaL

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 12.03.2017, 08:46:13

Vážení členovia SZTŠ,

na základe viacerých rozhovorov s radovými členmi i vedúcimi klubov sme si uvedomili, že tanečnej verejnosti chýbajú informácie o činnosti a vízii nášho úseku. Keďže posledná správa o činnosti bola publikovaná na VZ v máji 2016 a úsek nezasadá klasicky (komunikujeme elektronicky - teda nevydávame pravidelné zápisnice ), dovoľte mi  poinformovať vás prostredníctvom tohto listu o činnosti úseku PRaL.


Aktivity PRaL je možné rozdeliť nasledovne :

 • pravidelné aktivity
 • jednorázové aktivity
 • projekt „Nový informačno-propagačný portál“
 • projekt „Nové logo SZTŠ“
 • projekt „Propagácia vrcholných podujatí SZTŠ“.

 

Pravidelné aktivity:

 • príprava a zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí prezídia
 • finalizácia a zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí VZ
 • príprava podkladov k VZ a mimoriadnemu VZ
 • koordinácia legislatívnych zmien ohľadom nového Zákona o športe
 • postupné napĺňanie koncepcie fungovania FB stránky SZTŠ
 • vyhodnotenie súťaží NAJ PÁR a NAJ KLUB
 • koordinácia  TV prenosov z jednotlivých  MSR, Košice Open,SOCH (spolu 6 prenosov za rok 2016).

Jednorázové aktivity :

 • výberové konanie na reklamné predmety SZTŠ – medaile, poháre, odznaky, brošne, kravaty – čaká na schválenie prezídia SZTŠ
 • zabezpečenie propagácie MS Senior II. LAT v Košiciach na TV JOJ
 • kooperácia s prezidentom SZTŠ – zostrih „The Best of Slovak Dance Sport 2016“ – odvysielané na RTVS - Dvojke

Projekt „Nový informačno-propagačný portál“ :

Na novom portáli SZTŠ pracujeme od nástupu do funkcie. Realizáciu projektu zdržalo niekoľko skutočností. Najskôr zmena dodávateľskej firmy, keďže s Novým Zákonom o športe sa zmenili požiadavky na štatistiku a výkazníctvo členov pre ministerstvo, na čo bežná propagačná stránka nestačila. Firma Unionsoft nám ponúkla komplexné riešenie evidencie, výkazníctva aj propagácie. Unionsoft sa špecializuje na športové zväzy a ich evidenčno-propagačný softvér je funkčnosťou  vhodnejší pre potreby zväzu , než propagačná stránka naprogramovaná vo Wordprese. V lete SZTŠ podpísalo objednávku a následne realizáciu zabrzdil fakt zlučovania troch federácií. Pred mimoriadnym VZ v decembri akékoľvek práce na portáli zastali.  Momentálne prebieha komunikácia medzi všetkými troma sekciami o zoptimalizovaní stránky po evidenčnej a propagačnej stránke pre potreby nového SZTŠ.

Veľa otázok smeruje k aktualizácii súčasnej stránky www.szts.sk. Aktualizáciu sme pozastavili z dôvodu maximálneho uprednostnenia spustenia nového portálu.

Nový portál prinesie okrem lákavého dizajnu a informácii aj nové možnosti propagácie klubov, trénerov, aktivít a podujatí SZTŠ. Cieľom je aj pomôcť klubom v regiónoch, aby boli viditeľnejšie a ľahšie dohľadateľné pre svojich potenciálnych klientov.

 

Projekt „Nové logo SZTŠ“

Začiatkom roku 2016 prebehol tender na dodávku nového loga pre SZTŠ. Z tendra vzišiel víťaz - firma Siamo.  Následne prebiehali rokovanie so STODIDO a SZAR o použití loga pre spoločnú federáciu. Po mimoriadnom VZ sme dali dorobiť logo manuál, keďže bol  stanovami prijatý oficiálny názov SZTŠ (keďže v období rokovania s partnermi bola v hre aj možnosť strešnej federácie "Slovenskej tanečno-športovej únie ". Túto možnosť zastavil fakt, že pre ministerstvo z pohľadu dotácii bola potrebná organizácia, ktorá existuje viac ako dva roky , nezmení ICO a poriada štatutárne súťaže viac ako dva roky). Nové logo ste mohli milí členovia vidieť na MSR v LAT v Banskej Bystrici a na oficiálnej FB stránke SZTŠ.  V najbližšom čase sa zmení aj na stránke SZTŠ a v kontaktoch na stránke szts.sk  si budete môcť nové logo stiahnuť.

 

Projekt „Propagácia vrcholných podujatí SZTŠ“

Prezídium na jar 2016 schválilo návrh vedúceho PRaL na propagáciu podujatí, kde je SZTŠ spoluorganizátorom prostredníctvom PR článkov pred a po akcii v sieti online portálov Global 24 , známe ako nitra24, novezamky24 a iné na náklady zväzu. Možnosť bola ponúknutá organizátorom (okrem miest, kde portál nemá pokrytie – napr. Pezinok). Pre mestá , kde Global24 nemá pokrytie, navrhneme v tomto roku kompenzáciu. Keďže doposiaľ možnosť využili len niektorí organizátori , úsek navrhne prezídiu aby PR článok pred a po akcii,  rovnako ako tlačová správa pred a po akcií , boli súčasťou zmluvy s organizátorom. Je totiž dôležité, aby sme povedomie o SZTŠ a tanečných kluboch budovali najmä v regiónoch.

 

Do budúcna úsek pripravuje:

 • spustenie nového portálu
 • koncepciu rozvoja regiónov
 • legislatívnu transformáciu nového SZTŠ.

Milí členovia ! Verím, že sme vám vďaka tomuto listu zodpovedali na veľa otázok, týkajúcich sa PR , marketingu a legislatívy nášho zäzu. V prípade ďalších otázok ma neváhajte kontaktovať cez vedúcich klubov na pr@szts.sk.

Prajem vám v mene svojom aj v mene úseku PRaL všetko dobré!

 

Ing.Tomáš Surovec

- vedúci úseku PRaL