Pozvánka na repre sústredenie pre juniorov a mládež, 16.-18.6.2017

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Pozvánka na repre sústredenie pre juniorov a mládež, 16.-18.6.2017

Napísal: Ing. Tomáš Surovec, 07.06.2017, 11:44:59

Vážení reprezentanti, vážení tréneri, vážení rozhodcovia,

Pozývame Vás na sústredenie reprezentačného tímu, ktoré sa bude konať  16.–18.6.2017 v priestoroch DANCEHOUSE Bratislava, Stromová 16, 831 01 Bratislava (INTERKLUB Bratislava)

 

Sústredenie je organizované formou spoločných aj individuálnych hodín.

 

Čo je nutné urobiť, aby ste sa sústredenia mohli zúčastniť?

 

Všety potrebné podklady nájdete 

http://www.szts.sk/sk/documents/30/vzdelavanie v sekcii tanečné páry.


Reprezentanti:

-              originál vyplnenej záväznej prihlášky (uvedený na tejto stránke) doručiť na sekretariát SZTŠ do 13.6.2017 – za neplnoletých (do 18 rokov) podpíše prihlášku aj zákonný zástupca (sekretariát Vám pošle E-mailom akceptáciu – v prípade že do 13. 6. 2016 akceptáciu  neobdržíte – volajte ihneď sekretariát SZTŠ),

-             zaplatiť účastnícky poplatok 60 EUR/pár na číslo účtu: 1978126658/0200 (do správy pre prijímateľa uviesť: repre - meno partner a partnerka za koho je to platené),

-              fotokópiu potvrdenia o zaplatení priložiť k prihláške,

-              po termíne 13. 6. 2017, nebudú už prihlášky akceptované, 

-              dostaviť sa 16. 6. 2016  medzi 13.00 a 13:30 hod k prezentácií na mieste konania Repre-sústredenia,

-              absolvovať celé sústredenie od začiatku do konca,

-              pri nástupe odovzdať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti,

-              pri nástupe nadiktovať všetky lieky, ktoré reprezentant v danej dobe užíva vedúcemu

                Sústredenia,

-              zúčastňovať sa bez výnimky všetkých tréningov a aktivít súvisiacich so sústredením,

-              plniť inštrukcie vedúceho sústredenia.

 

Tréningy budú vedené trénermi:

Milan Bačiak                         ŠTT          Matej Chren        LAT

Viktória Bolender               ŠTT          Milan Plačko        LAT

Jozef Kovács                         ŠTT          Marián Sivák        LAT

 

Organizačné pokyny:

Reprezentanti  budú mať okrem tréningov ŠTT a LAT tréningy iných pohybových techník, prípadne inú pohybovú prípravu. Priniesť si treba oblečenie na technické tréningy aj na „pohybovky“ (športový úbor).

Počas sústredenia nie je možné vzďaľovať sa z miesta sústredenia.

SZTŠ platí reprezentantom pobytom mimo miesta konania Reprezentačného sústredenia ubytovanie v zmluvnom hoteli na 2 noci, transfer z miesta Repre sústredenia do hotela, lekcie spoločné aj individuálne a stravovanie od večere 16. 6. po obed 18.6.

Bližšie informácie budú doručované na mail klubom.

 

Za organizačný štáb Vás pozýva

                                                                                              Mgr. Matej Chren, PhD.

                                                                                                Vedúci VÚ SZTŠ