Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu


Časopis Tanečný šport 1-2/2020

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 28.06.2020, 13:08:02

Redakčná rada časopisu Tanečný šport Vám ako novinku od tohoto roku prináša aj online verziu časopisu.

Nájdete ju TU

 


Významné ocenenie pre SZTŠ

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 26.06.2020, 12:06:48

Na 57.Valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru 26.júna 2020 v Bratislave sa Slovenský zväz tanečného športu dočkal historického ocenenia...

Čítaj viac...


Opäť môžeme cestovať

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 19.06.2020, 13:24:20

 

Vzhľadom na pozitívne výsledky v boji proti pandémii v zahraničí sa opäť budú uznávať body zo zahraničných bodovacích súťaží konaných od 22.6.2020. Pred vycestovaním však sledujte nielen naše podmienky vycestovania do konkrétnej krajiny, ale aj podmienky cieľovej krajiny, či tranzitných krajín, nakoľko môžu byť odlišné.


Nové termíny MSR

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 03.06.2020, 16:56:28

Pandémia priniesla do nášho života veľa zmien a niektoré dôsledky budú pretrvávať aj v ďalších mesiacoch. Končí neplánovaná prestávka v tréningovej i súťažnej oblasti. Čaká nás letné obdobie, ktoré sa bude tiež odlišovať od tých minulých. Budeme menej dovolenkovať v zahraničí, čaká nás viac práce a menej oddychu, musíme sa prispôsobiť okolnostiam a dobiehať zameškané v škole, v hospodárstve, aj v športe.

Začiatok novej sezóny nebude taký pozvoľný, váhavý, ako po minulé roky. Už na 12.9. boli presunuté MSR LAT, ktoré sa nemohli konať v marci. Miesto a organizátor zostávajú - Banská Bystrica a Fáber Dance Team Slovakia

O necelý mesiac sú v kalendári MSR v plesových choreografiách a to 3.10. Tradičné miesto bude aj v novom termíne zachované vďaka TŠ STELLA Žiar nad Hronom.

Okrem uvedených majstrovstiev, ktoré zahustili naše súťažné plány, sa uskutočnia štyri kolá SLP, avšak 6.kolo SLP bude v novom termíne 7.11. s tradičným organizátorom TŠK VIVA Nové Zámky.

Všetkých reprezentantov okrem Dospelých čaká na jeseň ešte jeden víkend represústredenia a nominované páry štatutárne súťaže WDSF (ME, MS).

Medzinárodný termínovník je zatiaľ nejasný, nakoľko začiatok pandémie sa v jednotlivých krajinách líši a jej priebeh výrazne ovplyvňuje uvoľňovanie opatrení. Verím však, že do jesene bude aj v tejto oblasti jasno.

 

Vážení športovci, športové kluby, tréneri, zdieľame s vami tieto informácie vopred, aby ste využili letné 3 mesiace rozumne a stihli prázdniny i prípravu na ďalšiu sezónu. Bude potrebné sa viac orientovať na domáce zdroje a podľa možností pozvať zahraničných trénerov sem. Medzinárodné tréningové tábory, ak vôbec budú, sa budú musieť prispôsobiť národným hygienickým predpisom a možnostiam zahraničných párov, kolektívov, trénerov.

Dávajte na seba pozor, ale nezabúdajte - šťastie praje len pripraveným!


Ročenka tanečného športu 2019

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 21.04.2020, 13:06:25

Milí členovia a priatelia Slovenského zväzu tanečného športu,

redakcia časopisu Tanečný šport pre vás pripravila Ročenku tanečného športu 2019, ktorá už cestuje k vám do klubov a prvý krát je dostupná aj verzia online.

Ročenka tanečného športu 2019

 

Vaša redakcia Tanečného športu


WDSF Ranking System

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 15.04.2020, 15:51:53

WDSF sa rozhodlo dočasne pozastaviť bodovací systém WDSF, aby sa predišlo vypršaniu bodovania v prípade absencie súťaží WDSF spôsobených situáciou s COVID-19.
 
Ranking system WDSF bol pozastavený bezprostredne po poslednej súťaži WDSF (víkend 14. - 15. marca 2020) a bude obnovený od prvého podujatia WDSF, ktoré sa bude konať.


Výsledky zo zahraničných súťaží

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 15.01.2020, 11:59:06

Vážení členovia SZTŠ,

pokiaľ pripájate link za účelom schválenia bodov zo zahraničnej súťaže, pripájajte link na konečné výsledky a nie na dočasné (hlavne sa to týka českých súťaží). Ak nebude link aktuálny, nemusia vám byť body uznané.

Ďakujeme 


Členské a licenčné 2020

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 13.01.2020, 20:02:15

Pre rok 2020 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2020 je potrebné uhradiť do 15.1.2020). Člen SZTŠ evidovaný v registrovanom TK hradí zápisný aj ročný členský poplatok výlučne cez svoj materský TK. Členovia bez klubovej príslušnosti hradia poplatok individuálne. Rozhodcovia hradia všetky členské aj licenčné poplatky výlučne individuálne do 15.1. daného kalendárneho roka.

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekcii párového tanečného športu a členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3. Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158, variabilný symbol 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii párového tanečného športu okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári, tréner - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R a IDO vykonávajú ostatné platby (rozhodca, sčitateľ, tréner) na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2019 platia do 31.1.2020)
 
6.   Výška poplatkov je nasledovná:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen
      registračný poplatok klubu - 35 €
      SZTŠ licencia ŠTT - 18 €/pár, licencia LAT - 18 €/pár
      R&R a IDO licencia - 3 €/člen
      SZTŠ - licencie rozhodca, funkcionár, tréner - 50 €
      WDSF - informácia o platbách
      

Do 15.12.2019 zašlem všetkým vedúcim klubov na klubové mailové adresy zoznam členského pre rok 2020.

V prípade nedoručenia ma kontaktujte.