Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Platby licenčných a členských poplatkov pre rok 2023

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 07.12.2022, 12:02:00

Platby licenčných a členských poplatkov pre rok 2023

 

 

 

Čítaj viac...


Tanečný šport 1/2022

Napísal: Doc. Mgr. Matej Chren, PhD., 19.09.2022, 20:02:20

Redakčná rada časopisu Tanečný šport Vám prináša číslo 1/2022.

Prajeme príjemné čítanie.

 


Tanec do škôl MODULY SZTŠ 2022 - 23

Napísal: Miroslava Porubänová, 19.09.2022, 14:42:57

Honorovaná výuka tanca na I.stupni základných škôl na Slovensku v rámci projektu MODULY 2022-23. Viac informácií nájdete tu.


Súhlas dotknutej osoby

Napísal: Miroslava Porubänová, 19.07.2022, 14:53:46

Z dôvodu GDPR v zozname klubov-rozhodcov-funkcionárov-sčitateľov-trénerov nie sú všade doplnené kontaktné údaje. V prípade, že máte záujem o ich doplnenie,je potrebné vyplniť tlačivo SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY,kde špecifikujete údaje,ku ktorým dávate súhlas (tréner,rozhodca,funkcionár,sčitateľ,člen komisií).

Vyplnené a podpísané tlačivo zasielate na szts@szts.sk (scan) a na adresu Slovenského zväzu tanečných športov/Junácka 6/832 80 Bratislava.

Po obdržaní súhlasu a vzájomej kontorle údaje  zverejníme. 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na szts@szts.sk alebo +421 905 746 157. 

 


Ročenka tanečných športov na Slovensku 2021

Napísal: Doc. Mgr. Matej Chren, PhD., 17.03.2022, 18:14:54

Redakčná rada časopisu Tanečný šport Vám prináša Ročenku tanečných športov na Slovensku 2021.

Prajeme príjemné čítanie.

 


Výsledky zo zahraničných súťaží

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 15.01.2020, 11:59:06

Vážení členovia SZTŠ,

pokiaľ pripájate link za účelom schválenia bodov zo zahraničnej súťaže, pripájajte link na konečné výsledky a nie na dočasné (hlavne sa to týka českých súťaží). Ak nebude link aktuálny, nemusia vám byť body uznané.

Ďakujeme 


Encyklopédia súťažného tanca v predaji

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 06.09.2018, 12:13:19

Dlho očakávanú Encyklopédiu súťaženého tanca na Slovensku 1959-2017 si už môžete zakúpiť.

Pri osobnom odbere na sekretariáte zväzu je cena 40€, pri zaslaní kuriérom na adresu je cena 45€. Zvýšená cena obsahuje obal a poplatok za doručenie. Kuriérovi už nič neplatíte, len prevezmete knihu. Knihu nie je možné vyplatiť v hotovosti na sekretariáte.

Postup:

Na zväzový účet  uhraďte uvedenú cenu s variabilným symbolom VS 754. Potvrdenie o platbe (s dátumom úhrady, príslušnou sumou, správnym VS, s číslom účtu platiteľa a SZTŠ) a údaje o adresátovi pošlite mailom na sekretariát zväzu. Potvrdenie o platbe musí byť po úhrade, nestačí len zadaný prevodný príkaz a musí byť čitateľné. V prípade doručenia kuriérom adresáta uvádzajte v priloženej tabuľke. Kuriér vás bude kontaktovať na zadanom čísle. Kniha sa bude kuriérom distribuovať dávkovo, približne 3-4 krát do mesiaca podľa počtu objednávok, takže nebuďte netrpezliví. V jednom zozname môžete uviesť aj viacero adresátov (napr. viacerých členov klubu). V prípade, že objednávate viacero kníh na jednu adresu (napr. klubovú), nezabudnite uviesť v tabuľke počet kusov pri jednotlivých adresátoch. Počet objednaných kníh a uhradená suma musia sedieť. V prípade rozdielu nebude zaslaná kniha nikomu. Pri osobnom odbere nemusíte vypĺňať tabuľku, stačí v maily uviesť meno osoby, ktorá si knihu vyzdvihne počas úradných hodín. O osobnom odbere vás bude informovať sekretariát spätným mailom. V prípade, že nedodržíte uvedené inštrukcie, nečudujte sa, ak knihu nedostanete. 

objednavka na knihu - tabulka s adresou

Prajem vám príjemné objavovanie našej histórie a potešenie z pekných fotografií.