Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Informácia

Napísal: Daniela Bírová, 14.05.2021, 06:45:22

Upozorňujeme na úradné hodiny sekretariátu SZTŠ  od pondelka 17. mája 2021

 

Pondelok   8.30  - 12.30 hod.

Streda       8.30  - 12.30 hod.

Štvrtok    12.00 - 16.00 hod.


Zmena termínov MSR v TŠ

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 03.04.2021, 18:45:21

WDSF plánuje  od septembra množstvo MS a ME. U nás stále nie sú povolené tréningy, avšak znižujúce sa počty hospitalizovaných pravdepodobne po 11.4. umožnia použitie COVID automatu. S ohľadom na uvedené sme opäť museli posúvať termíny MSR, ktoré budú v netradičnom období letných prázdnin. Organizátori rezervovali haly v nasledovných termínoch:

               10.7.      MSR ŠTT              Levice

               7.8.        MSR 10T             Poprad

               28.8.      MSR LAT             Nové Zámky.

Uvedomujeme si, že je stále veľa nezodpovedaných otázok ohľadom najbližších mesiacov, avšak musíme byť pripravení po ukončení najtvrdších opatrení čo najskôr vrátiť tanečný šport do normálu.

Letný termín majstrovstiev umožní párom prípravu na najdôležitejšiu súťaž v roku, zmysluplne vyplní obdobie školských prázdnin, nenaruší plánované súťaže v druhom polroku a v neposlednom rade umožní zväzu obsadiť ME a MS našimi najlepšími reprezentantmi. Nútená prestávka v tanečnom športe, dištančné vzdelávanie a iné obmedzenia, ktoré už mesiace nútia rodiny k spoločnému tráveniu času v jednom príbytku, ako i avizované obmedzenia letných zahraničných zájazdov vytvárajú predpoklad ľahšej akceptácie zásahu do obdobia rodinných dovoleniek.

 


Covid automat pre šport

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 02.03.2021, 19:19:15

MŠVVaŠ SR predstavilo plán návratu športovcov na športoviská tvz. Covid automat pre šport.

Čítaj viac...


Časopis Tanečný šport 3-4/2020

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 30.12.2020, 20:49:51

Tesne pred koncom roka prinášame všetkým členom zväzu malý darček - najnovšie dvojčíslo časopisu Tanečný šport.

Jeho tlačená verzia bude tradične zaslaná poštou všetkým klubom spolu s novými plagátmi SZTŠ a sekčnými kalendármi ihneď po skončení mimoriadnych pandemických opatrení v januári 2021. Príjemné čítanie!

ČASOPIS TANEČNÝ ŠPORT


Členské a licenčné 2021

Napísal: Ing. Miroslav Víťazka, 25.12.2020, 22:28:25

Pre rok 2021 sa platby členských a licenčných poplatkov v zmysle Finančného poriadku odseku A - Príjmy SZTŠ bodu 4 upravujú nasledovne:

1.  Členské a licenčné poplatky SZTŠ pre daný rok je potrebné uhradiť do 15.1. daného roka (členské  a licenčné 2021 je potrebné uhradiť do 15.1.2021). Člen SZTŠ evidovaný v registrovanom TK hradí zápisný aj ročný členský poplatok výlučne cez svoj materský TK. Členovia bez klubovej príslušnosti hradia poplatok individuálne. Rozhodcovia hradia všetky členské aj licenčné poplatky výlučne individuálne do 15.1. daného kalendárneho roka.

2.  Členské poplatky platia členovia a kluby organizovaní v sekciách TŠ, RnR a IDO na účet: SK24 0200 0000 0037 8827 8158 - VS 130

3. Ćlenský poplatok rozhodcov SZTŠ sa platí na účet SK24 0200 0000 0037 8827 8158, variabilný symbol 110

4.  Ostatné platby členov organizovaných v sekcii okrem členského sa platia na účet SK33 0200 0000 0019 7812 6658, nasledovne:

      SZTŠ licencie rozhodca - VS 110

      SZTŠ licencie tanečníci, funkcionári, tréner - VS 130

     Členovia organizovaní v sekciách R&R  vykonávajú ostatné platby  okrem členského (rozhodca, sčitateľ, tréner) na účet: SK73 0200 0000 0042 5270 1151
 
 Členovia organizovaní v sekciách IDO  vykonávajú ostatné platby  okrem členského (rozhodca, sčitateľ, tréner) na účet: SK02 0200 0000 0037 7908 6058
 
5.   Členské a licenčné poplatky SZTŠ platia do 31.1. nasledujúceho roka za ktorý boli zaplatené (členské  a licenčné 2020 platia do 31.1.2021)
 
6.   Výška poplatkov pre rok 2021 je nasledovná:
      Všetky sekcie:
      členské - 10 €, zápisné - 5 € - nový člen, tréner - 20 €
      registračný poplatok klubu - 35 €
      Sekcia TŠ
      SZTŠ licencia ŠTT - 6 €/pár, licencia LAT - 6 €/pár
      rozhodca - 20 €, funkcionár - 20 €
      Sekcia IDO   
      MR - 33 €, NR - 10 €, sčitateľ - 10 €, licencia tanečníka - 3 €
      Sekcia RnR
      rozhodca - 25 €, licencia tanečníka - 3 €
      
      

Súťažný poriadok 2021 - TŠ

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 18.12.2020, 02:56:32

S novým rokom prichádzajú aj zmeny v Súťažnom poriadku SZTŠ - sekcia tanečného športu, platné od 1.1.2021.

 

Celé znenie Suťažného poriadku 2021

 

Zdôvodnenie a vysvtlenie zmien nájdete v dokumente Zmeny SP 2021


Breaking bol oficiálne pridaný do programu Letných olympijských hier v Paríži 2024

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 08.12.2020, 13:44:05

Dňa 7.12.2020 Medzinárodný olympijský výbor (IOC) oficiálne schválil zaradenie breakingu (disciplíny tanečného športu) do programu Olympijských hier v Paríži 2024.

 

WDSF

Olympic channel

 Rozhodcovia - podmienky KP (sekcia tanečného športu)

Napísal: Mgr. Matej Chren, PhD., 02.10.2020, 15:09:01

Vážení rozhodcovia, v kalendárnom roku 2020 nie je potrebné splniť podmienku Kvalifikačného poriadku ohľadom počtu odrozhodovaných súťaží z dôvodu minimálneho počtu realizovaných súťaží. Podmienka účasti na kongrese, alebo jeho náhrade zostáva v platnosti.


Časopis Tanečný šport 1-2/2020

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 28.06.2020, 13:08:02

Redakčná rada časopisu Tanečný šport Vám ako novinku od tohoto roku prináša aj online verziu časopisu.

Nájdete ju TU