Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovensko má majstrov Európy!

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 16.06.2022, 09:20:06

Aj na začiatku júna sa reprezentantom SZTŠ podarilo zopár mimoriadnych zápisov do historických výsledkových tabuliek.  Matej ŠTEC – Elena POPOVA z TK UNI-DANCE Bratislava na Majstrovstvách Európy Showdance ŠTT, ktoré sa konali 4.6. v Košiciach, získali v konkurenci 16 párov z 12 krajín ako prví Slováci v histórii titul Majstrov Európy . Do finále sa prebojovali aj Jaroslav JESENSKÝ – Simona PAVLOVIČOVÁ z TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková , ktorí vybojovali 8.miesto.

Kolekciu slovenských finálových umiestnení rozšírili aj Artem OBEREMOK – Ema TOMÁŠOVÁ z TK UNI-DANCE Bratislava , ktorí na Majstrovstvách Európy Showdance LAT vytancovali finálové 6.miesto z 13 párov z 9 krajín.

V rovnaký deň, ale v Brémach (Nemecko) na Majstrovstvách sveta Junior II LAT si veľmi dobre počínali Rastislav HORVÁTH – Yeva SHABATKO  z TK UNI-DANCE Bratislava. Získali 24.miesto zo 66 párov.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu !

 

 

Foto: J.Harangozó


Sekretariát

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 05.05.2022, 13:15:39

Vašim záležitostiam sa na sekretariáte zväzu venuje naša nová kolegyňa

 

Mgr. art. Miroslava Porubänová

 +421 905 746 157      szts@szts.sk

 

 

Kancelária SZTŠ sa nachádza na 6. poschodí Domu športu.

Slovenský zväz tanečných športov

Junácka 6

832 80 Bratislava

 

Stránkové dni :

PONDELOK  13:00 – 17:00

STREDA         9:00 – 12:00

ŠTVRTOK      14:00 - 18:00


Ročenka tanečných športov na Slovensku 2021

Napísal: Doc. Mgr. Matej Chren, PhD., 17.03.2022, 18:14:54

Redakčná rada časopisu Tanečný šport Vám prináša Ročenku tanečných športov na Slovensku 2021.

Prajeme príjemné čítanie.

 


Všetky platby len na jeden účet

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 03.01.2022, 15:58:26

Kvôli zníženiu nákladov a zjednodušeniu účtovníctva bude zväz začiatkom roku 2022 rušiť niektoré bankové účty.

Pre všetky úhrady preto používajte výlučne účet

SK24 0200 0000 0037 8827 8158

 

Členský príspevok a zápisný poplatok sú príjmom zväzu používaným na celozväzové náklady. S licenčnými poplatkami hospodária sekcie. Pre identifikáciu platieb je preto veľmi dôležité používať nové variabilné symboly VS.

Členský príspevok a zápisný poplatok VS - 130

Licenčné poplatky sekcia Tanečného športu - VS 140

Licenčné poplatky sekcia Akrobatického rokenrolu - VS 150

Licenčné poplatky sekcie IDO a módnych tancov - VS160

Úhrady treba vykonať do 15.1.2022 za celý klub, následne poslať na Evidenčný úsek vyplnený zoznam, ktorý ste koncom roku 2021 dostali a potvrdenia o úhradách.

 

Čítaj viac...


Zásielky len poštou

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 30.11.2021, 15:11:55

Vzhľadom na platné opatrenia nie je možné v Dome športu preberať poštu doručovanú osobne. Prosíme vás všetky zásielky posielajte poštou.

Slovenský zväz tanečných športov

Junácka 6

832 80 Bratislava

 

Kancelárie nie sú prístupné, na komunikáciu používajte maily, alebo telefónne čísla funkcionárov zväzu.

 

Prezident : Ing. Peter Ivanič     

prezident@szts.sk   0905 245 008

1. viceprezident: Mgr. Petr Horáček

horacekpetr@gmail.com   0905 297 222

Vedúci sekcie ARnR: Mgr. Peter Olej, PhD.

rokenrol@szts.sk   0905 767 674

Vedúca sekcie IDO MT: PhDr. Hana Švehlová

svehlova.stodido@gmail.com   0905 898 762

Vedúci SÚ sekcie TŠ: Pavel Imre     

sutazny@szts.sk   0905 963 364

Vedúci MVK: doc. Mgr. Matej Chren, PhD.

vzdelavaci@szts.sk   0904 618 238

Vedúci Evidenčného úseku: Ing. Miroslav Víťazka     

evidencny@szts.sk   0905 834 586

Vedúca legislatívneho úseku: Mgr. Andrea Cibulová

and.cibulova@gmail.com   0910 870 078

Zástupca športovcov:  Mgr. Genc Berisha           

genc.berisha.ks@gmail.com   0911 376 085

Sekretariát :  Daniela Bírová     szts@szts.sk

 


Výsledky zo zahraničných súťaží

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 15.01.2020, 11:59:06

Vážení členovia SZTŠ,

pokiaľ pripájate link za účelom schválenia bodov zo zahraničnej súťaže, pripájajte link na konečné výsledky a nie na dočasné (hlavne sa to týka českých súťaží). Ak nebude link aktuálny, nemusia vám byť body uznané.

Ďakujeme 


Encyklopédia súťažného tanca v predaji

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 06.09.2018, 12:13:19

Dlho očakávanú Encyklopédiu súťaženého tanca na Slovensku 1959-2017 si už môžete zakúpiť.

Pri osobnom odbere na sekretariáte zväzu je cena 40€, pri zaslaní kuriérom na adresu je cena 45€. Zvýšená cena obsahuje obal a poplatok za doručenie. Kuriérovi už nič neplatíte, len prevezmete knihu. Knihu nie je možné vyplatiť v hotovosti na sekretariáte.

Postup:

Na zväzový účet  uhraďte uvedenú cenu s variabilným symbolom VS 754. Potvrdenie o platbe (s dátumom úhrady, príslušnou sumou, správnym VS, s číslom účtu platiteľa a SZTŠ) a údaje o adresátovi pošlite mailom na sekretariát zväzu. Potvrdenie o platbe musí byť po úhrade, nestačí len zadaný prevodný príkaz a musí byť čitateľné. V prípade doručenia kuriérom adresáta uvádzajte v priloženej tabuľke. Kuriér vás bude kontaktovať na zadanom čísle. Kniha sa bude kuriérom distribuovať dávkovo, približne 3-4 krát do mesiaca podľa počtu objednávok, takže nebuďte netrpezliví. V jednom zozname môžete uviesť aj viacero adresátov (napr. viacerých členov klubu). V prípade, že objednávate viacero kníh na jednu adresu (napr. klubovú), nezabudnite uviesť v tabuľke počet kusov pri jednotlivých adresátoch. Počet objednaných kníh a uhradená suma musia sedieť. V prípade rozdielu nebude zaslaná kniha nikomu. Pri osobnom odbere nemusíte vypĺňať tabuľku, stačí v maily uviesť meno osoby, ktorá si knihu vyzdvihne počas úradných hodín. O osobnom odbere vás bude informovať sekretariát spätným mailom. V prípade, že nedodržíte uvedené inštrukcie, nečudujte sa, ak knihu nedostanete. 

objednavka na knihu - tabulka s adresou

Prajem vám príjemné objavovanie našej histórie a potešenie z pekných fotografií.