Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

SLP Žiar nad Hronom

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 25.09.2021, 03:27:32

Prenos zo súťaže link - denné súťaže: https://vimeo.com/event/1316702 link - galavečer: https://vimeo.com/event/1316769 záznam podujatia: https://pozri.video/sk/category/tance/

Nasadzovanie párov na SLP 2021

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 24.09.2021, 19:16:19

Nakoľko sa aktuálne platné pravidlo nasadzovania nedá použiť kvôli absencii SLP 2020 a pozastaveniu WRL WDSF, Výbor sekcie TŠ schválil nasledovné pravidlo platné v roku 2021.

Finalisti MSR Dospelých ŠTT, alebo LAT 2021 a Majstri SR 2021 v kategórii Mládež a Do 21 v ŠTT, alebo LAT sú nasadení priamo do druhého kola SLP v roku 2021. Vyhlasovateľ SLP nasadzuje do 2. kola SLP Dospelí i páry z prvej stovky príslušného WRL WDSF Adult. Toto pravidlo platí v prípade minimálnej účasti 25 a viac párov v danom kole SLP.

 


Úspešné MS ŠTT

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 24.09.2021, 19:10:23

Presne 21 rokov čakala slovenská reprezentácia v kategórii Dospelých na chvíľu, kedy sa obaja jej reprezentanti prebojujú do štvrťfinále na svetovom šampionáte ! Na výborne zorganizovaných a hviezdnymi menami nabitých Majstrovstvách sveta ŠTT v Brne sa to podarilo  Matejovi Štecovi s Elenou Popovou (TK Uni-Dance BA) a Dušanovi Gruľovi a Giadou Cragnolini (TC Fortuna Poporad) , ktorí v konkurencii 67 párov podali svoje životné výkony a obsadili 24., resp. 25.miesto .

Obom párom aj ich trénerom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu !

 


Účasť na SLP

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 20.09.2021, 13:27:50

Napriek pandemickej situácii predpokladáme, že sa uskutočnia 4 kolá SLP 2021. V zmysle Súťaženého poriadku sekcie tanečného športu pre účasť na MSR 2022 v kategóriách Juniori II, Mládež, Do 21 a Dospelí je nutná účasť na 3 kolách SLP v roku 2021. Výnimky sú podorobne popísané v súťažnom poriadku. Pokiaľ sa zmenia podmienky organizácie súťaží, Výbor sekcie TŠ bude na novú situáciu primerane reagovať.

Žiadame páry, ktoré by kvôli pozícii vo WRL WDSF chceli uprednostniť WDSF súťaže pred SLP v plnom rozsahu, aby oznámili svoj zámer vopred vedúcemu SÚ mailom aj s plánom súťaží.


Dôležité informácie

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 20.09.2021, 13:08:17

Vážení členovia

Sídlo zväzu bolo presťahované do Domu športu, avšak zatiaľ len do provizórnych priestorov. Prenajímateľ ešte nepripravil našu kanceláriu, stále prebiehajú stavebné úpravy.

Z uvedeného dôvodu až do odvolania sme nútení zrušiť úradné hodiny, zväzová telefónna linka tiež nie je funkčná. Mailová a doručovaná pošta sú vybavované priebežne. Na komunikáciu s nami  prosím využite mailovú adresu sekretariátu, prípadne mobilné čísla členov prezídia, alebo výborov sekcií.

V spojitosti so zmenou sídla prosím nezabúdajte na zmenu názvu. V písomnom styku uvádzajte novú adresu aj so zmeneným PSČ :

 

Slovenský zväz tanečných športov

Junácka 6

832 80 Bratislava

 

Pre komunikáciu s Ekonomickou sekciou používajte výlučne mailovú adresu ekonomszts@bilanx.sk.


Spustenie rebríčka párov WDSF

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 08.09.2021, 15:16:42

Keďže sa v mesiaci september bude konať niekoľko súťaží WDSF, od 1.9.2021 bol opätovne spustený bodový systém do svetového rebríčka (WRL). Ak si niektorí z vás všimnú, že vo WRL WDSF nemôžu nájsť seba ani iných športovcov, môže to byť spôsobené vypršaním licencií. Je to obzvlášť dôležité pre páry v TOP 50. Ako určite viete, poradie svetového rebríčka WDSF sa určuje k 1. dňu v každom mesiaci. Vzhľadom na výnimočnú situáciu, ktorú žijeme, oznamujeme, že športovcom bude poskytnutá lehota na obnovenie licencií, aby sa mohli objaviť v rebríčku WDSF v mesiaci september. Táto lehota končí 14. septembra o 23:59. Poradie bude aktualizované nasledujúci deň a tanečné páry budú zahrnuté v rebríčku za mesiac september. Zdôrazňujem, že za obdobie od 04/2020 do 08/2021 sa nezohľadňuje výpočet bodov WDSF.

Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa obnovenia vašej licencie, oznámte to na  Evidenčný úsek – p. Miroslav Víťazka.

Podľa rozhodnutia Športovej komisie WDSF sa vytvárajú nové rebríčky pre tieto vekové kategórie a disciplíny : Mládež 10T a Juniori II ŠTT, LAT, 10T.


Konkurz na organizátora MSR a SLP 2022

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 25.07.2021, 15:34:00

Výbor sekcie Tanečného športu vypisuje konkurz na organizátorov MSR a SLP 2022.

Prihlášky posielajte do 30.9.2021 na sekretariát zväzu.

Konkurz MSR 2022

Konkurz SLP 2022


Nové zloženie Prezídia SZTŠ

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 23.07.2021, 09:28:12

Prezident SZTŠ: Peter Ivanič

Člen prezídia- zástupca sekcie RnR: Peter Olej
Člen prezídia- zástupca sekcie IDO MT: Hana Švehlová
Člen prezídia- zástupca sekcie TŠ: Pavel Imre
Člen prezídia Vedúci MVK: Matej Chren
Člen prezídia Vedúci Evidenčného úseku: Miroslav Víťazka
Člen prezídia Vedúci spolupráce so štátnymi orgánmi a športovými štruktúrami: Petr Horáček
Člen prezídia Vedúci legislatívneho úseku: Andrea Cibulová
Člen prezídia Zástupca športovcov: Genc Berisha
 

 Ročenka SZTŠ 2020

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 04.06.2021, 14:21:13

Milí členovia a priatelia Slovenského zväzu tanečného športu,

redakcia časopisu Tanečný šport pre vás pripravila Ročenku tanečného športu 2020, ktorá už cestuje k vám do klubov a je dostupná aj verzia online.

Ročenka SZTŠ 2020

 

Vaša redakcia Tanečného športu