Slovenský Zväz Tanečného Športu

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Grantový program

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 05.01.2022, 15:00:08

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave

https://bratislava.sk/sk/grantovy-program

 

Športové kluby a organizácie pôsobiace na území Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu uchádzať o financie do výšky 8000 eur.

https://bratislavskykraj.sk/brds/

 

Podrobnosti sa dozviete cez uvedené linky.


Všetky platby len na jeden účet

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 03.01.2022, 15:58:26

Kvôli zníženiu nákladov a zjednodušeniu účtovníctva bude zväz začiatkom roku 2022 rušiť niektoré bankové účty.

Pre všetky úhrady preto používajte výlučne účet

SK24 0200 0000 0037 8827 8158

 

Členský príspevok a zápisný poplatok sú príjmom zväzu používaným na celozväzové náklady. S licenčnými poplatkami hospodária sekcie. Pre identifikáciu platieb je preto veľmi dôležité používať nové variabilné symboly VS.

Členský príspevok a zápisný poplatok VS - 130

Licenčné poplatky sekcia Tanečného športu - VS 140

Licenčné poplatky sekcia Akrobatického rokenrolu - VS 150

Licenčné poplatky sekcie IDO a módnych tancov - VS160

Úhrady treba vykonať do 15.1.2022 za celý klub, následne poslať na Evidenčný úsek vyplnený zoznam, ktorý ste koncom roku 2021 dostali a potvrdenia o úhradách.

 

Čítaj viac...


Všetko dobré v novom roku

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 30.12.2021, 15:59:25

Ďakujeme Vám za spoluprácu, reprezentáciu a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku.

Do nového roku Vám prajeme dobré zdravie, veľa šťastia a úspechov.

Prezídium SZTŠ


Časopis Tanečný šport 2-3/2021

Napísal: Doc. Mgr. Matej Chren, PhD., 21.12.2021, 21:26:45

Redakčná rada časopisu Tanečný šport Vám prináša nové dvojčíslo časopisu.

Prajeme príjemné čítanie. Časopis nájdete TU.Zásielky len poštou

Napísal: Ing. Peter Ivanič, 30.11.2021, 15:11:55

Vzhľadom na platné opatrenia nie je možné v Dome športu preberať poštu doručovanú osobne. Prosíme vás všetky zásielky posielajte poštou.

Slovenský zväz tanečných športov

Junácka 6

832 80 Bratislava

 

Kancelárie nie sú prístupné, na komunikáciu používajte maily, alebo telefónne čísla funkcionárov zväzu.

 

Prezident : Ing. Peter Ivanič     

prezident@szts.sk   0905 245 008

1. viceprezident: Mgr. Petr Horáček

horacekpetr@gmail.com   0905 297 222

Vedúci sekcie ARnR: Mgr. Peter Olej, PhD.

rokenrol@szts.sk   0905 767 674

Vedúca sekcie IDO MT: PhDr. Hana Švehlová

svehlova.stodido@gmail.com   0905 898 762

Vedúci SÚ sekcie TŠ: Pavel Imre     

sutazny@szts.sk   0905 963 364

Vedúci MVK: doc. Mgr. Matej Chren, PhD.

vzdelavaci@szts.sk   0904 618 238

Vedúci Evidenčného úseku: Ing. Miroslav Víťazka     

evidencny@szts.sk   0905 834 586

Vedúca legislatívneho úseku: Mgr. Andrea Cibulová

and.cibulova@gmail.com   0910 870 078

Zástupca športovcov:  Mgr. Genc Berisha           

genc.berisha.ks@gmail.com   0911 376 085

Sekretariát :  Daniela Bírová     szts@szts.sk

 


Časopis Tanečný šport 1/2021

Napísal: Doc. Mgr. Matej Chren, PhD., 23.10.2021, 10:17:04

Redakčná rada časopisu Tanečný šport Vám prináša po dlhšej odmlke nové číslo časopisu.

Nájdete ho TU.


Kvalifikačná podmienka TOP Rozhodcovia

Napísal: Doc. Mgr. Matej Chren, PhD., 21.10.2021, 20:04:42

Kvalifikačná podmienka minimálneho počtu odrozhodovaných súťaží pre rok 2022 pre TOP rozhodcov sa ruší.


Telovýchovno-lekárska prehliadka reprezentácie

Napísal: Doc. Mgr. Matej Chren, PhD., 15.10.2021, 16:44:44

Vážení reprezentanti,

Diagnostické centrum prof. Hamara nám opätovne umožnilo absolvovať telovýchovno - lekárske

prehliadky pre reprezentantov. Zodpovedný člen MVK bude v priebehu nasledujúcich dní postupne

kontaktovať členov reprezentácie a zosúladí termín prehliadky.

Čítaj viac...


Ročenka SZTŠ 2020

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 04.06.2021, 14:21:13

Milí členovia a priatelia Slovenského zväzu tanečného športu,

redakcia časopisu Tanečný šport pre vás pripravila Ročenku tanečného športu 2020, ktorá už cestuje k vám do klubov a je dostupná aj verzia online.

Ročenka SZTŠ 2020

 

Vaša redakcia Tanečného športu