SZTŠ Tanečný šport

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:SZTŠ Tanečný šport

Prezídium SZTŠ

Súťažný úsek SZTŠ

Vzdelávací úsek SZTŠ

Kontrolná komisia SZTŠ

Disciplinárna a rozhodcovská komisia SZTŠ