Covid automat pre šport

Slovenský Zväz Tanečného Športu

Jazykové mutácie:

Tanečné federace:Covid automat pre šport

Napísal: Mgr. Veronika Špániková, 02.03.2021, 19:19:15

MŠVVaŠ SR predstavilo plán návratu športovcov na športoviská tvz. Covid automat pre šport.


Covid automat pre šport vychádza z kritérií národného covid automatu, ktorý nájdete na https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-11-02-2021-okresy-rozdelenie a kopíruje regionálnu charakteristiku. Nemá kompetencie uvoľňovať opatrenia nad rámec vyhlášky alebo nariadenie hlavného hygienika. Jeho hlavnou úlohou je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa aktuálnych pravidiel.

Jednoduchá aplikácia, ktorú nájdete na www.covidsport.sk informuje, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine. Aktualizácia informácií je zabezpečená napojením priamo na www.korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta. Informácia, ktorá sa Vám zobrazí, popisuje stav v momentálne platnej fáze.

V prípade, že Vás zaujíma celý obsah automatu, tj. aké možnosti športovať nasledujú v ďalších fázach v prípade uvoľňovania epidemiologických opatrení, alebo aké je rozdelenie športov podľa rizikovosti, tieto informácie nájdete tu:

Rozdelenie športov podľa rizikovosti
Športy s nízkym rizikom
Športy so stredným rizikom
Športy s vysokým rizikom I.
Športy s vysokým rizikom II.
Plávanie
Fitnes centrá